1
00:00:01,001 --> 00:00:02,502
<i>Já, Aaron Wallace</i>

2
00:00:02,585 --> 00:00:04,796
{\an8}<i>jsem pod permanentním dohledem</i>
<i>státu New York</i>

3
00:00:04,879 --> 00:00:07,173
{\an8}<i>v doživotním vězení za něco,</i>
<i>co jsem neudělal.</i>

4
00:00:07,257 --> 00:00:10,343
{\an8}<i>To , že jsem vězeňský právní zástupce</i>
<i>zastupující spoluvězně,</i>

5
00:00:10,427 --> 00:00:13,930
<i>je moje jediná komodita.</i>
<i>Protože jsem právník, prokázání neviny</i>

6
00:00:14,014 --> 00:00:16,391
<i>mě dostane odsud ven.</i>

7
00:00:16,474 --> 00:00:18,435
Doufal jsem, že mi pomůžeš.

8
00:00:18,518 --> 00:00:20,353
- Jsi jediná, komu věřím.
- Jak?

9
00:00:20,437 --> 00:00:22,647
Řekl jsem ti, že je lepší, když to nevíš.

10
00:00:27,318 --> 00:00:29,320
- Co potřebuješ?
- Mou policejní složku.

11
00:00:29,404 --> 00:00:31,489
Budu se o ni soudit s NYPD.

12
00:00:31,573 --> 00:00:34,242
Nevidím důvod proč povolit přístup.

13
00:00:34,325 --> 00:00:37,871
<i>Policie odmítla dát Wallaceovi</i>
<i>záznamy s jeho případem.</i>

14
00:00:37,954 --> 00:00:39,039
<i>Bojí se.</i>

15
00:00:39,122 --> 00:00:41,958
- Jak chcete v tom případu dál bojovat?
- Najdu jiný způsob.

16
00:00:48,882 --> 00:00:53,011
{\an8}<i>Jistě, jde o sebeúctu a naději</i>

17
00:00:53,720 --> 00:00:57,057
<i>a o zjištění toho,</i>
<i>že jde o víc, než jen o vás.</i>

18
00:00:57,557 --> 00:01:00,351
{\an8}<i>Ale co mi došlo především</i>

19
00:01:00,435 --> 00:01:03,730
{\an8}díky mé střízlivosti, tomuto programu

20
00:01:03,813 --> 00:01:06,941
a nyní díky mé práci v léčebně, je to,

21
00:01:07,442 --> 00:01:10,737
jak přijmout osobní zodpovědnost.

22
00:01:13,323 --> 00:01:16,326
{\an8}<i>Víte, když nepřijmete osobní zodpovědnost</i>

23
00:01:16,409 --> 00:01:19,370
{\an8}<i>za své činy, za to, kde jste,</i>
........