1
00:00:03,795 --> 00:00:05,422
<i>Býval jsem jako vy.</i>

2
00:00:10,093 --> 00:00:11,761
<i>Měl jsem ženu, kterou jsem miloval.</i>

3
00:00:13,888 --> 00:00:15,390
<i>Měl jsem rodinu a domov.</i>

4
00:00:16,016 --> 00:00:17,600
TRINITY ROOM
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ

5
00:00:17,684 --> 00:00:18,601
<i>Měl jsme svou firmu.</i>

6
00:00:19,310 --> 00:00:20,854
<i>Platil jsem daně.</i>

7
00:00:22,147 --> 00:00:23,106
Mám tě!

8
00:00:23,189 --> 00:00:24,566
<i>Měl jsem kamarády.</i>

9
00:00:26,234 --> 00:00:27,068
Řekněte „sýr“.

10
00:00:30,488 --> 00:00:33,533
<i>Někteří byli takoví,</i>
<i>bez kterých je lepší se obejít.</i>

11
00:00:33,616 --> 00:00:34,743
<i>Asi jsem to měl vědět.</i>

12
00:00:34,868 --> 00:00:37,328
- NYPD! Příkaz k prohlídce! Ruce vzhůru!
- Nehýbat se!

13
00:00:37,412 --> 00:00:39,497
Ukažte ruce! Zůstaňte, kde jste!

14
00:00:47,130 --> 00:00:48,173
Ne!

15
00:00:48,339 --> 00:00:51,676
Aarone! Nic neudělal!

16
00:00:53,344 --> 00:00:56,806
- Jak dlouho už dovážíte drogy?
- Říkám vám, neměl jsem tušení…

17
00:01:00,143 --> 00:01:02,312
<i>Moc, která se na mě snesla.</i>

18
00:01:03,563 --> 00:01:06,858
<i>A tak jsem teď tady, o devět let později,</i>

19
00:01:07,859 --> 00:01:10,987
<i>poprvé zase u stejného soudu,</i>

20
00:01:11,071 --> 00:01:13,031
<i>kam mi přišli odejmout můj život.</i>

21
00:01:14,407 --> 00:01:17,577
<i>Ale dnes, bez ohledu na to,</i>
<i>co si o mně kdo myslí,</i>

22
00:01:18,161 --> 00:01:23,625
<i>o tom, kdo jsem, a jak jsem se sem dostal,</i>
<i>dnes vím, jak se bránit.</i>

23
00:01:23,708 --> 00:01:25,919
<i>A buďte si jistí, že to taky udělám.</i>

24
00:01:26,002 --> 00:01:27,462
........