1
00:00:01,331 --> 00:00:06,082
Tento výbor se usnesl,
že tragické události z minulého prosince,

2
00:00:06,109 --> 00:00:08,916
jež vyústily v postřelení
detektiva inspektora Thursdaye

3
00:00:08,944 --> 00:00:10,907
a v zatčení detektiva seržanta Morse,

4
00:00:10,925 --> 00:00:16,907
zapříčinilo psychické zhroucení
zástupce policejního náčelníka Dearea.

5
00:00:16,933 --> 00:00:19,951
Dospěli jsme rovněž k názoru,
že vyšetřování dalších,

6
00:00:19,979 --> 00:00:24,727
méně podstatných záležitostí
není v národním zájmu.

7
00:00:24,763 --> 00:00:28,414
Proto budou všechny dokumenty
související s vyšetřováním

8
00:00:28,442 --> 00:00:32,822
v chlapecké polepšovně
v Blenheim Vale na 50 let zapečetěny.

9
00:01:07,587 --> 00:01:11,146
<i>Heroický pokus Donalda Campbella
o překonání rychlostního rekordu</i>

10
00:01:11,174 --> 00:01:14,305
<i>na jezeře Coniston skončil tragédií.</i>

11
00:01:24,053 --> 00:01:26,428
Horní patro! Připravte si drobné.

12
00:01:30,906 --> 00:01:34,795
VĚZNICE JEJÍHO VELIČENSTVA
TOWSON

13
00:02:24,906 --> 00:02:29,566
Potřebuji asistenci
nějaké krásné dámy.

14
00:02:29,585 --> 00:02:31,071
Zvedni ruku.

15
00:02:31,098 --> 00:02:34,383
- Já?
- A jednoho odvážného džentlmena.

16
00:03:00,208 --> 00:03:03,341
JÍZDA
Překlad: datel071

17
00:03:03,956 --> 00:03:05,084
Nech mě!

18
00:03:05,102 --> 00:03:08,662
Jeannie! Jeannie, no tak.

19
00:03:10,216 --> 00:03:13,243
- Nemůžeme si promluvit?
- Ne, nemůžeme.

20
00:03:13,270 --> 00:03:14,775
Jeannie!

21
00:03:49,646 --> 00:03:52,967
- Co to bylo?
- Jenom peříčko v krku.

22
00:03:52,986 --> 00:03:54,600
........