1
00:00:00,320 --> 00:00:03,480
Novaková udrží pořádek
na její straně mříží

2
00:00:03,480 --> 00:00:04,680
a my uděláme totéž.

3
00:00:04,680 --> 00:00:08,120
S novou regionální manažerkou
bychom to měli zvládnout.

4
00:00:08,800 --> 00:00:12,480
- Poslední šance, Kellyová.
- Ty nejsi materiál na top doga.

5
00:00:16,040 --> 00:00:17,920
Až si pro tebe přijdou,

6
00:00:18,440 --> 00:00:21,800

nebudu jim bránit.
Povzbudím je.

7
00:00:22,160 --> 00:00:24,720
Krádež a šíření
vládních tajemství.

8
00:00:24,720 --> 00:00:28,000
Judy Bryantová je teroristka.
Zaslouží si každý trest.

9
00:00:28,000 --> 00:00:29,560
- Co tu chceš?
- Naše peníze.

10
00:00:29,560 --> 00:00:32,880
- Jaké peníze?
- Na moji operaci. Ukradla jsi je i s telefonem.

11
00:00:32,880 --> 00:00:37,200
- Já to nebyla.
- Peníze převedeny. Dobrá práce.

12
00:00:37,200 --> 00:00:38,600
Musím ti něco říct.

13
00:00:38,840 --> 00:00:42,520
Mám propustku. Táta přišel
na návštěvu. Je hodně nemocný.

14
00:00:42,520 --> 00:00:44,440
- Má rakovinu.
- Do háje.

15
00:00:44,440 --> 00:00:47,080
- Connorsová utekla.
- Může být už tady.

16
00:00:48,920 --> 00:00:49,880
Rito!

17
00:00:53,400 --> 00:00:55,200
Proč jsi tady, Sheilo?

18
00:00:55,200 --> 00:00:58,360
Myslí si, že jsem pomohla
Mendelovi všechny otrávit.

19
00:00:58,360 --> 00:00:59,680
Ani jsem tam nebyla.

20
00:00:59,680 --> 00:01:03,040
Ukradla jsi peníze Lou a Reba
a nechala jsi je zmlátit mě.

21
00:01:03,040 --> 00:01:05,120
Potřebuju ty peníze
na boj proti vydání.

........