1
00:01:06,698 --> 00:01:08,991
Žádné čuňačinky!

2
00:01:09,028 --> 00:01:11,168
K bazénu je to tudy.

3
00:01:11,192 --> 00:01:13,425
A nezapomeňte projít
dezinfekčním bazénkem,

4
00:01:13,446 --> 00:01:15,675
- nechceme tu žádné bradavice.
- Dobrý den.

5
00:01:15,702 --> 00:01:18,088
- Dámskou vanovou koupel?
- Ano, prosím.

6
00:01:19,390 --> 00:01:20,959
Víc horké vody, prosím.

7
00:02:00,444 --> 00:02:05,963
Od Archimédova počítání písku,
po torquetum Džabira ibn Aflaha

8
00:02:06,000 --> 00:02:08,770
se člověk odnepaměti
snaží vytvořit myslící stroj,

9
00:02:08,798 --> 00:02:13,540
který by vyrovnal či dokonce překonal
schopnosti jeho vlastního mozku.

10
00:02:13,568 --> 00:02:18,071
Tím, že jsme vytvořili
Joint Computing Nexus, neboli JCN,

11
00:02:18,108 --> 00:02:21,896
jsme tento sen
o krůček přiblížili realitě.

12
00:02:21,933 --> 00:02:23,768
Dobrý večer, JASONe.

13
00:02:23,812 --> 00:02:26,399
DOBRÝ VEČER, PROFESORE AMORY

14
00:02:31,858 --> 00:02:34,899
Všichni netrpělivě očekáváme
zítřejší historický šachový zápas

15
00:02:34,951 --> 00:02:37,426
mezi JASONem
a profesorem Graděnkem.

16
00:02:37,454 --> 00:02:42,215
Celý náš tým se na setkání
s Jurijem nesmírně těší.

17
00:02:43,283 --> 00:02:45,339
Nějaké další otázky?

18
00:02:46,504 --> 00:02:48,971
- Ano?
- Čím se ten stroj živí?

19
00:02:49,842 --> 00:02:51,040
Novináři.

20
00:02:55,261 --> 00:02:58,352
Překlad: datel071

21
00:03:02,115 --> 00:03:05,009
Mezi troskami ležely zlacené hodiny,

22
00:03:05,033 --> 00:03:08,900
jejichž ručičky již navždy ustrnou
na dvou minutách před půl jedenáctou.
........