1
00:00:04,380 --> 00:00:07,049
Vysťahovanie? Nerozumiem.

2
00:00:07,133 --> 00:00:08,676
Platíme včas každý mesiac.

3
00:00:08,759 --> 00:00:11,721
Vaša banka predala vašu pôžičku.
Mali ste dostať upozornenie.

4
00:00:11,804 --> 00:00:15,850
Dostali sme. Bolo tam uvedené, že noví majitelia
nemôžu zmeniť podmienky pôžičky.

5
00:00:15,933 --> 00:00:17,643
Vaša pôžička má doložku o
splatnosti na požiadanie.

6
00:00:17,727 --> 00:00:19,437
Nový veriteľ si ju uplatňuje.

7
00:00:19,520 --> 00:00:22,148
A aká banka posiela nejakého hrdloreza,
aby doručil dokumenty?

8
00:00:22,231 --> 00:00:23,399
Ava, nie.

9
00:00:24,233 --> 00:00:25,651
Na uvoľnenie máte jeden týždeň.

10
00:00:27,361 --> 00:00:28,988
A vy máte jednu sekundu.

11
00:00:29,071 --> 00:00:30,698
Toto je stále náš majetok.

12
00:00:30,781 --> 00:00:31,782
Vypadnite.

13
00:00:33,617 --> 00:00:36,495
Vrátim sa. So zástupcami šerifa.

14
00:00:36,579 --> 00:00:38,164
Ak znova vytiahnete tú zbraň ...

15
00:00:38,873 --> 00:00:40,291
prídete o viac, ako o svoj dom.

16
00:00:54,889 --> 00:00:56,640
Je to takmer vybavené.

17
00:00:56,724 --> 00:00:58,684
"Takmer" nestačí.

18
00:00:59,435 --> 00:01:01,061
Bude to.

19
00:01:01,145 --> 00:01:02,772
Malé myši sa do boja nepúšťajú.

20
00:01:29,641 --> 00:01:32,641
<font color=#00BFFF> Preklad: dusanho</font>

21
00:01:33,886 --> 00:01:35,805
Tu som,

22
00:01:35,888 --> 00:01:38,182
len náhodná turistka,

23
00:01:38,265 --> 00:01:42,061
ktorá sa nevie veľmi orientovať v uliciach.

24
00:01:42,144 --> 00:01:43,354
Čo je toto?

........