1
00:00:42,125 --> 00:00:43,458
<i>Čas.</i>

2
00:00:46,625 --> 00:00:48,167
<i>Prostor.</i>

3
00:00:49,375 --> 00:00:50,917
<i>Realita.</i>

4
00:00:53,208 --> 00:00:56,000
<i>Je to víc než jen lineární cesta.</i>

5
00:00:59,875 --> 00:01:04,542
<i>Je to prizma bezbřehých možností,</i>

6
00:01:06,833 --> 00:01:10,875
<i>kde se jediné rozhodnutí
může rozvětvit do nekonečna realit</i>

7
00:01:13,042 --> 00:01:16,583
<i>a vytvořit alternativní světy k těm,
které znáte.</i>

8
00:01:19,917 --> 00:01:21,917
<i>Jsem Pozorovatel.</i>

9
00:01:23,500 --> 00:01:27,167
<i>Jsem vaším průvodcem
těmito širými novými realitami.</i>

10
00:01:28,250 --> 00:01:31,917
<i>Následujte mě
a položte si otázku...</i>

11
00:01:35,333 --> 00:01:37,167
<i>"Co kdyby...?"</i>

12
00:01:50,917 --> 00:01:52,958
Trefa do černýho. Uvidíš.

13
00:01:55,583 --> 00:01:57,208
Je to jasná věc.

14
00:01:58,792 --> 00:02:01,083
Trefa do černýho. Teď.

15
00:02:02,167 --> 00:02:03,542
Tentokrát...

16
00:02:04,250 --> 00:02:07,250
Ano! Na první pokus.
Jane, dlužíš mi 50...

17
00:02:09,333 --> 00:02:10,875
Jane, Jane, Jane!

18
00:02:10,958 --> 00:02:12,708
Pípá to! Pípá to!

19
00:02:14,125 --> 00:02:16,375
Potřebuju mluvit
s ředitelem S.H.I.E.L.D.u.

20
00:02:16,458 --> 00:02:20,000
Jestli jsou má data správná,
blíží se invaze mimozemšťanů a...

21
00:02:20,083 --> 00:02:21,125
Haló?

22
00:02:22,125 --> 00:02:25,042
Před dvěma lety postihla
Alpha Icarus stejná anomálie

23
00:02:25,125 --> 00:02:27,958
a celá hvězda pohasla
a potom se rozpadla.
........