1
00:00:07,399 --> 00:00:12,399
Titulky 22.9.2021
Andrea1717

2
00:00:12,599 --> 00:00:17,039
NAJLEPŠIE ČASY

3
00:00:19,359 --> 00:00:21,160
KARN KRITSANAPHAN

4
00:00:22,280 --> 00:00:23,760
CHOI JAE HYUN

5
00:00:25,199 --> 00:00:26,839
SITTICHOK PUEAKPOOLPOL

6
00:00:28,239 --> 00:00:30,280
JEONG AE YEON

7
00:00:43,520 --> 00:00:50,439
NAJLEPŠIE ČASY

8
00:00:52,439 --> 00:00:54,600
NAJLEPŠIE ČASY

9
00:00:54,640 --> 00:00:57,560
8. epizóda

10
00:00:58,520 --> 00:01:01,759
Takto nakresli kruh a zastav sa.

11
00:01:02,520 --> 00:01:04,560
Potom to takto potras.

12
00:01:05,409 --> 00:01:06,920
- Myslíš, že to dokážeš?
- Áno.

13
00:01:09,719 --> 00:01:11,319
Nie, takto nie.

14
00:01:11,519 --> 00:01:12,840
Takto sa to nerobí.

15
00:01:13,640 --> 00:01:15,439
Nakresli kruh...

16
00:01:16,120 --> 00:01:18,879
Ty len dobre vyzeráš, že?

17
00:01:19,239 --> 00:01:21,159
Nie si dobrý v ničom.

18
00:01:21,200 --> 00:01:22,879
Sleduj, ukážem ti to znovu.

19
00:01:22,920 --> 00:01:26,400
Takto nakresli kruh...

20
00:01:26,439 --> 00:01:29,760
Môžeš ísť domov, ja zatvorím.

21
00:01:29,799 --> 00:01:33,760
Naozaj. Ďakujem veľmi pekne.

22
00:01:34,000 --> 00:01:35,680
Zajtra je voľno.

23
00:01:39,040 --> 00:01:40,159
Dobrá práca.

24
00:01:40,200 --> 00:01:42,280
Pracoval si usilovnejšie ako ja.

25
00:01:42,400 --> 00:01:46,040
........