1
00:01:21,346 --> 00:01:23,548
Ještě jsi nedokončil
analýzu z McKinleyova dolu?

2
00:01:23,776 --> 00:01:27,113
Jo. Jen se chci ujistit.

3
00:01:27,252 --> 00:01:30,689
Tentokrát našli opravdu
vysoce kvalitní rudu.

4
00:01:30,721 --> 00:01:32,224
To jo.

5
00:01:36,327 --> 00:01:38,220
- Larkine?
- Co?

6
00:01:39,597 --> 00:01:40,966
Co je to s tebou v poslední době?

7
00:01:43,935 --> 00:01:45,537
Nic.

8
00:01:46,470 --> 00:01:48,239
No tak, na to jsme až
příliš dlouho přátelé.

9
00:01:48,439 --> 00:01:52,477
Jsi nervózní.
Necítím vůči tobě zášť.

10
00:01:52,677 --> 00:01:53,845
Za tohle žádná žena nestojí.

11
00:01:54,045 --> 00:01:56,448
Poslouchej, Charlie,
Josephine z toho vynech.

12
00:01:57,381 --> 00:02:00,396
Je to velmi drahá dívka.
Já to vím.

13
00:02:01,019 --> 00:02:03,222
Kde chceš vzít peníze?

14
00:02:03,754 --> 00:02:05,181
Neboj se, Charlie.

15
00:02:05,923 --> 00:02:07,091
Já to zvládnu.

16
00:02:07,824 --> 00:02:09,693
To je to, nezvládneš.

17
00:02:09,893 --> 00:02:11,490
Tak, ruce nahoru.

18
00:02:11,690 --> 00:02:13,285
A o nic se nepokoušejte.

19
00:02:13,428 --> 00:02:16,013
- Co to k čertu je?
- To je lepší.

20
00:02:16,213 --> 00:02:17,133
Dobře, pojďme na to, pane.

21
00:02:17,333 --> 00:02:18,988
Zbylo tu jen trochu peněz na platy.

22
00:02:19,188 --> 00:02:21,341
Kdo tu mluvil o penězích?

23
00:02:21,541 --> 00:02:23,325
No tak, vezměte si to.
Patří to odpolední směně.
........