1
00:00:00,300 --> 00:02:02,160
{\an8}<i> V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:00,300 --> 00:00:02,300
- Chci zůstat s tebou.
- Já vím, miláčku.

3
00:00:03,560 --> 00:00:05,976
Já to chci taky,
ale není to moje rozhodnutí

4
00:00:06,000 --> 00:00:07,600
a jsou to tvoji prarodiče.

5
00:00:09,160 --> 00:00:10,504
Je tady jeden chlap.

6
00:00:10,528 --> 00:00:13,416
Nosí takovou hroznou bundu
glasgowského hokejového týmu.

7
00:00:13,440 --> 00:00:15,333
Právě si je vyfotila.

8
00:00:16,000 --> 00:00:18,536
V táboře máme spoustu přátel.

9
00:00:18,560 --> 00:00:20,696
Kdo věděl o vašem vztahu s Burkem?

10
00:00:20,720 --> 00:00:21,760
Jade?

11
00:00:23,452 --> 00:00:24,492
Není to policistka?

12
00:00:28,540 --> 00:00:30,636
<i>Muž, kterého jste právě vyslýchala
není Peter Ingles.</i>

13
00:00:30,760 --> 00:00:35,038
Pracuje pro ruskou ambasádu
a má plnou diplomatickou imunitu.

14
00:00:35,063 --> 00:00:36,559
<i>Dnes opouští zemi.</i>

15
00:00:36,583 --> 00:00:37,999
<i>Zavraždil Jade.</i>

16
00:00:38,023 --> 00:00:39,043
Jade!

17
00:00:41,463 --> 00:00:44,999
Myslíme si, že byl v kontaktu
s někým na ponorce.

18
00:00:45,023 --> 00:00:48,719
Takže tvrdíte, že by na palubě Vigilu
mohl působit ruský agent?

19
00:00:48,743 --> 00:00:50,280
Byla to moje dcera.

20
00:00:50,383 --> 00:00:51,639
Ukradli jí notebook.

21
00:00:51,663 --> 00:00:52,732
Sledovali ji.

22
00:00:52,880 --> 00:00:54,953
Nemyslím si, že Burke
zemřel na zranění hlavy.

23
00:00:55,743 --> 00:00:57,079
Myslím, že byl otráven.

........