1
00:00:02,011 --> 00:02:03,871
{\an8}<i> V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:02,011 --> 00:00:04,011
- Chci zůstat s tebou.
- Já vím, miláčku.

3
00:00:05,271 --> 00:00:07,687
Já to chci taky,
ale není to moje rozhodnutí

4
00:00:07,711 --> 00:00:09,311
a jsou to tvoji prarodiče.

5
00:00:10,871 --> 00:00:12,215
Je tady jeden chlap.

6
00:00:12,239 --> 00:00:15,127
Nosí takovou hroznou bundu
glasgowského hokejového týmu.

7
00:00:15,151 --> 00:00:17,044
Právě si je vyfotila.

8
00:00:17,711 --> 00:00:20,247
V táboře máme spoustu přátel.

9
00:00:20,271 --> 00:00:22,407
Kdo věděl o vašem vztahu s Burkem?

10
00:00:22,431 --> 00:00:23,471
Jade?

11
00:00:25,163 --> 00:00:26,203
Není to policistka?

12
00:00:30,251 --> 00:00:32,347
<i>Muž, kterého jste právě vyslýchala
není Peter Ingles.</i>

13
00:00:32,471 --> 00:00:36,749
Pracuje pro ruskou ambasádu
a má plnou diplomatickou imunitu.

14
00:00:36,774 --> 00:00:38,270
<i>Dnes opouští zemi.</i>

15
00:00:38,294 --> 00:00:39,710
<i>Zavraždil Jade.</i>

16
00:00:39,734 --> 00:00:40,754
Jade!

17
00:00:43,174 --> 00:00:46,710
Myslíme si, že byl v kontaktu
s někým na ponorce.

18
00:00:46,734 --> 00:00:50,430
Takže tvrdíte, že by na palubě Vigilu
mohl působit ruský agent?

19
00:00:50,454 --> 00:00:51,991
Byla to moje dcera.

20
00:00:52,094 --> 00:00:53,350
Ukradli jí notebook.

21
00:00:53,374 --> 00:00:54,443
Sledovali ji.

22
00:00:54,591 --> 00:00:56,664
Nemyslím si, že Burke
zemřel na zranění hlavy.

23
00:00:57,454 --> 00:00:58,790
Myslím, že byl otráven.

........