1
00:00:04,599 --> 00:00:06,455
To jsem já.
To jsem já.

2
00:00:07,060 --> 00:00:08,120
Tudy.

3
00:00:09,125 --> 00:00:10,185
Rychle.

4
00:00:11,279 --> 00:00:13,135
Zavolejte na velín
a řekněte jim,

5
00:00:13,159 --> 00:00:15,775
aby ponorku uvedli do nouzového provozu
kvůli nebezpečí ve vzduchu.

6
00:00:15,799 --> 00:00:17,175
Běžte, Amy, rychle.

7
00:00:17,199 --> 00:00:19,160
Nikoho nesmí těmito dveřmi projít.

8
00:00:25,959 --> 00:00:27,957
<i>- Řízení ponorky.</i>
- Tady inspektorka Silvaová.

9
00:00:27,981 --> 00:00:30,205
Velitel posádky mi právě řekl,
že máte uvést ponorku do nouzového provozu

10
00:00:30,229 --> 00:00:31,644
kvůli nebezpečí ve vzduchu.

11
00:00:31,668 --> 00:00:33,366
<i>- Rozumím. Kde?</i>
- Na raketové palubě.

12
00:00:33,390 --> 00:00:35,120
Rozumím, raketová paluba.

13
00:00:35,743 --> 00:00:38,405
<i>Evakuace všech z raketové paluby.</i>

14
00:00:38,660 --> 00:00:43,100
<i>Nouzový režim na raketové palubě.
Uzavřete všechny přepážkové dveře.</i>

15
00:00:43,550 --> 00:00:46,390
<i>Evakuace všech z raketové paluby.</i>

16
00:00:49,350 --> 00:00:51,006
Vykliďte okamžitě tuto palubu!
Vykliďte tuto palubu!

17
00:00:51,030 --> 00:00:53,646
<i>Nouzová situace.
Nebezpečí ve vzduchu...</i>

18
00:00:53,670 --> 00:00:56,600
Musíte všichni pryč!
Vykliďte palubu!

19
00:00:57,510 --> 00:00:59,606
Nahoru po schodech, vykliďte palubu!
Vykliďte palubu!

20
00:00:59,630 --> 00:01:01,966
<i>Nebezpečný vzduch
na raketové palubě.</i>

21
00:01:01,990 --> 00:01:03,430
<i>Uzavřete přepážkové dveře.</i>

22
00:01:07,510 --> 00:01:09,480
Tahle paluba je čistá.
Zavřete ty dveře.
........