1
00:00:06,006 --> 00:00:10,969
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:17,976 --> 00:00:20,020
Jsou všichni v pořádku?

3
00:00:20,103 --> 00:00:23,815
Sám to vidíš. Vypadám na to?
Vybuchl nám generátor.

4
00:00:24,983 --> 00:00:27,569
Takovou geologickou aktivitu vidím poprvé.

5
00:00:27,653 --> 00:00:31,532
Mohlo by se zdát,
že Zemi někdo pořádně vytočil.

6
00:00:32,574 --> 00:00:35,786
Jestli to nepřestane,
roztrhá to celou planetu na kusy.

7
00:00:35,869 --> 00:00:40,499
Další šanci už možná mít nebudete.
Pořád odsud ještě můžete odletět.

8
00:00:40,582 --> 00:00:42,292
- Běžte!
- Mami?

9
00:00:43,210 --> 00:00:44,336
Ne.

10
00:00:44,920 --> 00:00:48,006
Myslím to vážně.
Jestli chceš, můžeš odletět.

11
00:00:48,090 --> 00:00:52,803
Vůbec jsem nečekal,
že se mnou zůstaneš tak dlouho.

12
00:00:53,887 --> 00:00:55,472
- Je to super.
- Jo.

13
00:00:55,556 --> 00:00:58,475
Šanci jsem měla, ale pořád jsem tady.

14
00:00:59,142 --> 00:01:04,439
Myslel jsem, žes zůstala,
jen abys mohla hledat tátu.

15
00:01:05,190 --> 00:01:10,195
Ne, o manžela už jsem přišla. Jsem tady,
protože zase nechci přijít o syna.

16
00:01:10,946 --> 00:01:11,947
To nehrozí.

17
00:01:14,116 --> 00:01:15,200
Co to je?

18
00:01:15,951 --> 00:01:18,370
NEBEZPEČÍ

19
00:01:20,622 --> 00:01:22,791
ATMOSFÉRICKÁ VÝSTRAHA

20
00:01:27,254 --> 00:01:30,090
<i>Gary, je to loď lorda Velkomožného.</i>

21
00:01:40,183 --> 00:01:41,143
Koláček!

22
00:01:41,226 --> 00:01:45,897
<i>Konečně získám, po čem jsem pátral.</i>

23
00:01:49,818 --> 00:01:52,154
........