1
00:00:06,006 --> 00:00:10,969
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:23,565 --> 00:00:27,194
<i>Naše práce ještě neskončila, synu.</i>

3
00:00:28,654 --> 00:00:32,533
<i>Je to teprve začátek.</i>

4
00:00:36,245 --> 00:00:37,663
Kde to jsem?

5
00:00:38,539 --> 00:00:41,250
A co jsi zač?

6
00:00:41,833 --> 00:00:46,588
<i>Vytáhl jsem tě z propasti smrti.</i>

7
00:00:47,089 --> 00:00:50,676
<i>Mám pro tebe zvláštní úkol.</i>

8
00:00:50,759 --> 00:00:53,220
<i>Dám ti, po čem toužíš.</i>

9
00:00:55,722 --> 00:01:00,894
Uděláš ze mě… titána?

10
00:01:00,978 --> 00:01:07,192
<i>Ano. A ty pro mě něco uděláš.</i>

11
00:01:08,235 --> 00:01:10,028
Kam mě to neseš?

12
00:01:10,612 --> 00:01:13,907
<i>Ukážu ti, co jsem vlastně zač.</i>

13
00:01:15,576 --> 00:01:19,162
<i>Jsem Invictus.</i>

14
00:01:19,246 --> 00:01:22,332
<i>Jsem ve vězení.</i>

15
00:01:22,416 --> 00:01:27,462
<i>Pomůžeš mi uniknout, synu.</i>

16
00:01:27,546 --> 00:01:28,589
Jak?

17
00:01:28,672 --> 00:01:31,258
<i>Najdi Měsíčního koláčka.</i>

18
00:01:32,134 --> 00:01:34,344
To si děláš srandu.

19
00:01:34,428 --> 00:01:36,930
<i>Čím víc energie vstřebám,</i>

20
00:01:37,014 --> 00:01:41,643
<i>tím víc síly budu mít,</i>
<i>abych se vymanil ze řetězů</i>

21
00:01:41,727 --> 00:01:46,398
<i>a pohltil život napříč všemi dimenzemi.</i>

22
00:01:48,859 --> 00:01:50,569
Má to menší háček.

23
00:01:50,652 --> 00:01:52,112
Malinko umírám.

24
00:01:52,195 --> 00:01:54,698
<i>Můžu ti navrátit zdraví.</i>

25
00:01:54,781 --> 00:01:56,408
Tak už to udělej.
........