1
00:00:14,720 --> 00:00:16,400
Okej, poď.

2
00:00:16,480 --> 00:00:20,080
Takže pokračujeme s Norimberským kódexom?

3
00:00:21,440 --> 00:00:24,440
Nie, počkaj, urobíme hypotetický prípad

4
00:00:24,520 --> 00:00:28,600
s prokurátorom, právami zvierat,
alebo čím ešte...

5
00:00:28,680 --> 00:00:33,400
Ten prípad s tým psom "ktorému musí byť
priznané právne hľadisko".

6
00:00:33,480 --> 00:00:35,120
Počkaj.

7
00:00:41,040 --> 00:00:45,200
Prokurátor namieta,
že tá situácia nie je faktom

8
00:00:45,280 --> 00:00:48,960
uvedeným v kapitole 29,
odsek 3 trestného zákona

9
00:00:49,040 --> 00:00:50,960
a preto sa to nemôže brať v úvahu.

10
00:00:51,040 --> 00:00:54,280
Aký je váš pohľad
na argument prokurátora?

11
00:00:54,360 --> 00:00:55,640
Prokurátor sa mýli.

12
00:00:55,720 --> 00:00:58,000
Kapitola 29, odsek 3
nie je úplný

13
00:00:58,080 --> 00:01:00,360
a tento aspekt
možno pridať k trestu.

14
00:01:00,440 --> 00:01:03,960
Neexistuje však jasný precedens
vo veci medzinárodného práva

15
00:01:04,040 --> 00:01:07,440
tak by sa malo vyhlásenie prokurátora
stále považovať za ospravedlniteľné.

16
00:01:07,520 --> 00:01:08,840

17
00:01:10,320 --> 00:01:13,800
- Ako to všetko poberáš?
- Zdá sa mi akoby som niečo vynechala.

18
00:01:13,880 --> 00:01:15,120
Nie...

19
00:01:16,760 --> 00:01:18,800
Okej, Juhoslovanské vojny,

20
00:01:18,880 --> 00:01:22,600
z medzinárodného a
miestneho pohľadu.

21
00:01:23,720 --> 00:01:25,720
- Čo do riti, David...
- Čo?

22
00:01:25,800 --> 00:01:30,240
Urobila som chybu, vynechala som celý odsek.

23
........