1
00:00:56,515 --> 00:01:02,480
Ptáci z ráje

2
00:01:41,352 --> 00:01:42,812
Zastavte!

3
00:01:51,529 --> 00:01:52,780
Co to bylo?

4
00:01:55,032 --> 00:01:57,076
Glissade, assemblé, sissone...

5
00:01:58,869 --> 00:02:00,329
Jste tanečnice...

6
00:02:01,205 --> 00:02:02,164
ne kobyla.

7
00:02:02,248 --> 00:02:04,875
Promiňte, nemluvím francouzsky.

8
00:02:04,959 --> 00:02:08,003
Šla jsem do španělštiny.
Podle táty ji víc využiju,

9
00:02:08,087 --> 00:02:10,339
ale upřímně, francouzština by se hodila...

10
00:02:10,422 --> 00:02:11,882
Proč jste tady?

11
00:02:12,299 --> 00:02:16,428
Vyhrála jsem všechny soutěže
ve Státech za poslední dva roky.

12
00:02:16,512 --> 00:02:19,598
-Všichni mí učitelé mi...
-Slečno Sandersová,

13
00:02:19,682 --> 00:02:23,936
od stipendistky očekávám
smysluplnou odpověď.

14
00:02:24,436 --> 00:02:26,063
Zeptám se vás ještě jednou.

15
00:02:27,648 --> 00:02:29,900
Proč jste sem přišla?

16
00:02:39,243 --> 00:02:40,578
Chci vyhrát cenu.

17
00:03:10,316 --> 00:03:11,525
Marino?

18
00:03:12,818 --> 00:03:14,361
Marino!

19
00:03:18,157 --> 00:03:19,158
{\an8}DOBROU CHUŤ

20
00:03:20,993 --> 00:03:24,330
{\an8}Říkala jsem ti, že tu na nic nesmíš sahat.

21
00:03:25,789 --> 00:03:28,167
{\an8}Říkala jsi, že chceš
vyhrát tu cenu za Ollieho?

22
00:03:28,709 --> 00:03:29,710
Ano, chci.

23
00:03:29,877 --> 00:03:31,962
Tak co tady ještě děláš?

24
00:03:53,317 --> 00:03:56,403
{\an8}<i>Trénink bude náročný</i>
........