1
00:00:06,083 --> 00:00:08,791
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,000 --> 00:00:14,083
Je to průser.

3
00:00:18,208 --> 00:00:19,083
Občas se to posere.

4
00:00:32,625 --> 00:00:33,500
Dobře.

5
00:00:40,291 --> 00:00:41,166
Počkej.

6
00:01:21,458 --> 00:01:23,125
Neměla jsem ho tam nechat.

7
00:01:26,291 --> 00:01:27,750
Je to tvoje vina.

8
00:01:32,291 --> 00:01:33,250
Rozumím.

9
00:01:39,375 --> 00:01:41,083
<i>Napíšu ti místo na výměnu.</i>

10
00:01:41,166 --> 00:01:42,708
Proč mi voláš?

11
00:01:42,791 --> 00:01:44,833
<i>Já ti vrátím tvoji couru.</i>

12
00:01:44,916 --> 00:01:46,916
Přines ten koks a tu zlodějku.

13
00:01:48,375 --> 00:01:50,500
Budu sám. Není třeba, aby chodila.

14
00:01:50,583 --> 00:01:52,458
Drž hubu a dělej, co říkám.

15
00:01:52,541 --> 00:01:56,125
Přijď se svojí sebrankou a přísahám,
že tvoji neteř zabiju.

16
00:02:14,291 --> 00:02:15,791
Tvůj strýc je hodný.

17
00:02:15,875 --> 00:02:17,750
Díky němu půjdeš domů.

18
00:02:30,583 --> 00:02:31,500
Ty…

19
00:02:35,041 --> 00:02:36,583
Řekni mi všechno, co víš.

20
00:02:48,333 --> 00:02:50,583
Kde se nám schováváš?

21
00:02:52,458 --> 00:02:53,291
Tady jsi.

22
00:02:56,083 --> 00:02:58,208
Buďte v klidu, všechno je v pořádku.

23
00:03:02,666 --> 00:03:05,500
Máte za sebou 12 týdnů.

24
00:03:05,583 --> 00:03:07,916
Trochu víc, než jste si myslela.

25
00:03:09,833 --> 00:03:11,458
Chcete znát pohlaví dítěte?
........