1
00:00:06,250 --> 00:00:09,666
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:29,416 --> 00:00:34,083
KNIHA III: PŘÍSLOVÍ

3
00:00:51,625 --> 00:00:53,625
<i>Smiluj se, Pane, neboť jsem zhřešil.</i>

4
00:00:55,250 --> 00:00:56,375
Ne, tak to není.

5
00:00:59,458 --> 00:01:01,458
Smiluj se, Pane, neboť zhřeším.

6
00:01:04,416 --> 00:01:07,166
Zítra ráno se představím farníkům

7
00:01:07,250 --> 00:01:10,875
a budu jim lhát o páteru Pruittovi.

8
00:01:17,208 --> 00:01:19,708
Nejen, že zamlčím pravdu, budu přímo lhát.

9
00:01:20,833 --> 00:01:24,083
<i>Neřeknu jim, že John Pruitt</i>
<i>na tom byl hůř, než mysleli,</i>

10
00:01:24,166 --> 00:01:26,458
<i>když ho na ten výlet posílali.</i>

11
00:01:26,541 --> 00:01:29,958
Velebný pane? Pátere Pruitte? Kam jdete?

12
00:01:30,041 --> 00:01:31,958
Naše skupina jde tudy.

13
00:01:32,041 --> 00:01:34,250
A často ztratil svou skupinu.

14
00:01:34,333 --> 00:01:38,000
První den v Jeruzalémě se často ztratil

15
00:01:38,083 --> 00:01:39,625
a byl opravdu

16
00:01:41,000 --> 00:01:42,083
vyděšený.

17
00:02:21,333 --> 00:02:24,125
<i>Nebyla to obyčejná senilita.</i>

18
00:02:24,208 --> 00:02:26,333
<i>Svírala ho ve spárech demence,</i>

19
00:02:26,416 --> 00:02:29,666
<i>pokročilejší, než si kdokoli</i>
<i>z farníků připustil.</i>

20
00:02:29,750 --> 00:02:31,083
<i>Ten muž…</i>

21
00:02:33,083 --> 00:02:36,916
již překročil čas,
který mu byl na Zemi vyměřen.

22
00:02:39,333 --> 00:02:41,916
<i>Ale nic z toho jim neřeknu.</i>

23
00:02:43,666 --> 00:02:46,166
<i>Řeknu, že se zotavuje</i>
<i>v nemocnici na pevnině.</i>

24
00:02:46,250 --> 00:02:49,291
Že se věci mohou pořád vrátit k normálu

........