1
00:00:06,000 --> 00:00:08,790
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:13,000 --> 00:00:14,710
Co děláš v mém domě?

3
00:00:14,791 --> 00:00:15,631
Tati!

4
00:00:19,166 --> 00:00:19,996
Jsi v pořádku?

5
00:00:22,333 --> 00:00:23,173
Jo.

6
00:00:23,250 --> 00:00:25,880
Omlouvám se, děvče moje.
Nepoznal jsem tě.

7
00:00:26,833 --> 00:00:31,753
Viděl jsem ji schovávat se pod tvým autem.
Myslel jsem, že je to zloděj.

8
00:00:34,375 --> 00:00:37,535
- Já myslel, že jdeš na záchod.
- Šla jsem, ale…

9
00:00:40,000 --> 00:00:42,580
Potřebovala jsem toaleťák,
tak jsem zkusila garáž.

10
00:00:42,666 --> 00:00:44,036
Doma ho tam míváme.

11
00:00:45,250 --> 00:00:47,540
Pak jsem si všimla těch fotoalb a…

12
00:00:48,791 --> 00:00:50,001
nemohla jsem odolat.

13
00:00:55,125 --> 00:00:56,455
FIKILE
ZMEŠKANÝ HOVOR

14
00:00:58,500 --> 00:01:01,250
Mobil mi spadl pod auto,
tak jsem ho vytahovala

15
00:01:01,333 --> 00:01:03,543
a asi to vypadalo, že se schovávám.

16
00:01:06,250 --> 00:01:08,750
Dobře, víš co? Pojďme nahoru a…

17
00:01:08,833 --> 00:01:10,293
Už je pozdě, synu.

18
00:01:10,375 --> 00:01:13,125
Rodiče už ji jistě hledají, měla by jít.

19
00:01:14,333 --> 00:01:16,423
Táta má pravdu. Měla bych jít domů.

20
00:01:17,041 --> 00:01:18,331
Máma mi volala.

21
00:01:20,583 --> 00:01:21,793
Zajdu si pro věci.

22
00:01:23,916 --> 00:01:25,456
Opravdu se omlouvám, pane.

23
00:01:32,166 --> 00:01:35,326
Takže všechno, co vám tady řeknu,
je důvěrné.

24
........