1
00:00:06,000 --> 00:00:08,790
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:20,250 --> 00:00:22,460
Kámoško, jsi v pořádku?

3
00:00:24,041 --> 00:00:25,211
Co tohle znamená?

4
00:00:25,291 --> 00:00:27,251
Že můj táta možná prodal Phume.

5
00:00:27,833 --> 00:00:29,133
Opravdu tomu věříš?

6
00:00:29,208 --> 00:00:30,958
Už nevím, čemu mám věřit.

7
00:00:31,041 --> 00:00:35,001
No, aspoň víme, že Fiks není Phume, ne?

8
00:00:35,958 --> 00:00:36,958
Jo, jasně.

9
00:00:37,041 --> 00:00:40,581
- Nevěříš těm testům?
- Ne. Něco je divně. Jen…

10
00:00:40,666 --> 00:00:43,206
Puleng, musíš té holce dát chvíli pokoj.

11
00:00:43,291 --> 00:00:47,461
Máš k ní zákaz přiblížení.
Nechci mít dalšího blízkého v lochu.

12
00:00:47,541 --> 00:00:49,211
Nikdo do vězení nejde, Zamo.

13
00:00:50,125 --> 00:00:52,625
Ale máš pravdu, musím ji zatím nechat být.

14
00:00:54,166 --> 00:00:55,746
Proč by ji kurva prodával?

15
00:00:56,708 --> 00:00:57,538
Do prdele.

16
00:01:00,375 --> 00:01:01,995
Proč se nezeptáš Molapa?

17
00:01:02,083 --> 00:01:03,793
Jsi sjetá? To ani náhodou.

18
00:01:04,416 --> 00:01:06,416
Kéž bych byla sjetá. Nemám prachy.

19
00:01:08,625 --> 00:01:10,125
Dobře, tak co teď?

20
00:01:11,708 --> 00:01:12,998
Hej, komu píšeš?

21
00:01:13,083 --> 00:01:13,923
Fiks.

22
00:01:14,000 --> 00:01:16,790
Sakra, Puleng,
teď jsme se shodly, že ji necháš.

23
00:01:16,875 --> 00:01:20,375
Já vím. Chci vrátit deník.
Je tam článek, který musím vidět.

24
00:01:21,000 --> 00:01:22,330
Ještě jsem neskončila.

........