1
00:00:06,000 --> 00:00:08,830
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:14,125 --> 00:00:17,245
Toto je výslech nezletilé
Puleng Khumalové.

3
00:00:17,333 --> 00:00:21,673
Přítomni jsou její rodiče
a právnička Julia Khumala Lindsay Abelová.

4
00:00:23,083 --> 00:00:25,713
Takže máš pouze kopii těch výsledků?

5
00:00:28,291 --> 00:00:32,251
A ten muž vlastně nikdy nepřiznal,
že zfalšoval původní výsledky?

6
00:00:33,666 --> 00:00:34,666
Přikývl.

7
00:00:34,750 --> 00:00:35,960
Přikývl?

8
00:00:36,041 --> 00:00:39,711
Ale už jednou o těch výsledcích lhal,
když mu údajně někdo zaplatil.

9
00:00:39,791 --> 00:00:42,211
Jak víš, že nelhal, aby dostal, co chtěl?

10
00:00:44,458 --> 00:00:46,628
Viděla jsem, co psal paní Bheleové.

11
00:00:46,708 --> 00:00:49,168
Nějaký důkaz o těch zprávách máš?

12
00:00:49,250 --> 00:00:50,330
Třeba fotku.

13
00:00:55,458 --> 00:01:02,128
Takže mi říkáš, že žádné důkazy nemáš,
navzdory všemu tvému údajnému vyšetřování?

14
00:01:02,208 --> 00:01:04,498
Co tím naznačujete, detektive Vaansi?

15
00:01:05,125 --> 00:01:07,245
Omlouvám se, ale tohle nedává smysl.

16
00:01:07,333 --> 00:01:10,293
Mladá holka jen tak zakopne
o svou unesenou sestru…

17
00:01:10,375 --> 00:01:11,665
Pozor na ten tón.

18
00:01:14,666 --> 00:01:17,496
Víš, jaké jsou důsledky
plýtvání státními zdroji?

19
00:01:18,875 --> 00:01:20,205
Se vší úctou, pane…

20
00:01:22,166 --> 00:01:23,826
o nic jsem nezakopla.

21
00:01:25,833 --> 00:01:27,963
Vyšetřuju to celé měsíce

22
00:01:29,250 --> 00:01:32,250
sleduju stopy, které jste roky zanedbával.

23
00:01:33,083 --> 00:01:37,253
Pokud mi nevěříte,
zeptejte se Wadea. Nebo Fikile.

........