1
00:00:22,606 --> 00:00:23,982
Ústředí Rady upírů

2
00:00:24,066 --> 00:00:25,567
Jsem si jistý, že se tam jde tudy.

3
00:00:25,650 --> 00:00:26,651
SUTERÉN
Rada upírů Podlaží B

4
00:00:26,735 --> 00:00:30,697
To je ono! Velká událost.
Náš první tribunál Rady upírů.

5
00:00:30,781 --> 00:00:33,408
Nechť začne soudní obřad.

6
00:00:34,076 --> 00:00:36,411
Kde jsme kdysi stáli
jako vězni odsouzení na smrt,

7
00:00:36,495 --> 00:00:38,997
budeme dnes sedět
v roli soudce a poroty.

8
00:00:39,081 --> 00:00:40,624
Ty zemřeš a ty taky...

9
00:00:41,458 --> 00:00:45,087
Kurva! K upírovi se takhle
nesmíš plížit, Guillermo!

10
00:00:45,212 --> 00:00:46,213
Jak ses sem vůbec dostal?

11
00:00:46,296 --> 00:00:48,340
Jak plížit?
Čekám tu na vás dvacet minut.

12
00:00:49,174 --> 00:00:51,009
Je to tudy, nebo tamtudy?

13
00:00:51,093 --> 00:00:52,177
-Asi...
-Je to tudy.

14
00:00:53,053 --> 00:00:54,429
Zasranej Průvodce!

15
00:00:54,805 --> 00:00:57,432
Stojím tu za vámi půl hodiny.

16
00:00:57,516 --> 00:00:58,517
Cože?

17
00:00:58,558 --> 00:01:05,482
Tiše vás sleduji. Vdechuji váš pach
a nasávám vaše pižmo.

18
00:01:05,565 --> 00:01:09,069
Tak je to tudy, nebo...

19
00:01:09,152 --> 00:01:11,113
-Ne. Musíte zpátky tamtudy.
-Výborně.

20
00:01:11,196 --> 00:01:12,906
Ano, přešli jste to. Pojďte za mnou.

21
00:01:49,317 --> 00:01:52,112
Náš soused Sean nás laskavě pozval

22
00:01:52,195 --> 00:01:54,573
na svou pánskou jízdu.

23
00:01:54,614 --> 00:01:58,660
S potěšením očekávám
........