1
00:00:40,223 --> 00:00:43,476
Chceš si dnes promluvit, dítě,
nebo jen posedět?

2
00:00:45,853 --> 00:00:49,148
Myslím..., že promluvit.

3
00:00:51,984 --> 00:00:53,653
Je ďábel skutečný?

4
00:00:56,030 --> 00:00:58,491
Našeptává ti něco?
Protože my všichni...

5
00:00:58,616 --> 00:01:00,618
Myslím, že jsem ho viděla.

6
00:01:00,952 --> 00:01:04,664
Ďábel je všudypřítomný,
pokouší nás na každém rohu.

7
00:01:05,456 --> 00:01:07,250
Od toho je tu zpověď.

8
00:01:07,417 --> 00:01:10,711
Má otázka zní:
co tě ďábel přiměl udělat?

9
00:01:11,337 --> 00:01:15,675
Tady nejde o mě.
Tedy jde, ale...

10
00:01:16,759 --> 00:01:19,637
Stalo se něco hrozného.

11
00:01:25,768 --> 00:01:28,980
Bůh není na zemi,
aby ďábla zastavil.

12
00:01:29,063 --> 00:01:30,940
Neměli bychom tedy my?

13
00:01:31,441 --> 00:01:34,569
Jinak přijde k úrazu víc lidí.

14
00:01:38,281 --> 00:01:40,533
Nevím, jestli rozumím.

15
00:01:43,327 --> 00:01:46,998
Když zabiju něco opravdu zlého,

16
00:01:48,541 --> 00:01:51,210
bude mi kdy odpuštěno?

17
00:01:53,629 --> 00:01:56,466
"Něco zabiješ"?

18
00:02:00,219 --> 00:02:02,638
Co jsi udělala?

19
00:02:05,558 --> 00:02:09,020
<i>-Co jsi udělala?</i>
<i>-Viděla jsem Henryho zemřít.</i>

20
00:02:11,772 --> 00:02:14,567
<i>A teď se budu dívat,</i>
<i>jak zemřeš ty.</i>

21
00:02:17,737 --> 00:02:20,072
<i>Yolando...</i>

22
00:02:28,789 --> 00:02:30,750
Ďábel je skutečný.

23
00:02:32,502 --> 00:02:34,545
A je v Blue Valley.

........