1
00:01:02,746 --> 00:01:04,015
Ree?

2
00:01:05,349 --> 00:01:06,916
Ree?

3
00:01:08,019 --> 00:01:09,186
Vstávaj, zlatko.

4
00:01:14,758 --> 00:01:16,693
Chcú ťa počuť spievať.

5
00:01:19,363 --> 00:01:20,297
Chce sa ti?

6
00:01:21,132 --> 00:01:22,066
Áno, prosím.

7
00:01:22,967 --> 00:01:24,168
Dobre.

8
00:01:35,678 --> 00:01:38,182
Clarence, hľadá ťa Ella.

9
00:01:39,116 --> 00:01:40,451
Počkaj tu, Ree.

10
00:01:40,518 --> 00:01:42,486
- Hneď som späť.
- Dobre.

11
00:01:42,552 --> 00:01:43,753
<i>Osekali moju esej.</i>

12
00:01:43,820 --> 00:01:45,156
<i>Nenechali tam nič o politike.</i>

13
00:01:45,222 --> 00:01:46,756
<i>Veril by si tomu?</i>

14
00:01:46,823 --> 00:01:48,792
<i>Komunizmus je pre černochov dokonalý.</i>

15
00:01:48,858 --> 00:01:50,494
<i>Kde inde by sme mohli mať všetko,
čo chceme? </i>

16
00:01:50,560 --> 00:01:51,795
Ako môže jednooký chlap hrať,

17
00:01:51,861 --> 00:01:53,464
ako keby mal štyri ruky?

18
00:01:53,531 --> 00:01:54,798
Cvičila si?

19
00:01:54,864 --> 00:01:56,666
Áno, pán Tatum.

20
00:01:58,568 --> 00:02:00,870
Vieš, že si tu najväčší fešák, však?

21
00:02:00,937 --> 00:02:02,739
Jasne že viem, neger.

22
00:02:02,806 --> 00:02:04,241
A čo ešte máš?

23
00:02:08,479 --> 00:02:10,214
Ahoj, Ree.

24
00:02:10,281 --> 00:02:11,748
Ahoj, strýko Sam.

25
00:02:11,815 --> 00:02:13,551
........