1
00:02:13,008 --> 00:02:14,009
Stojíš mi v ceste.

2
00:02:14,092 --> 00:02:16,220
Hneváš sa.
Preto chcem s tebou hovoriť.

3
00:02:16,303 --> 00:02:18,180
- Toto nenapravíš.
- Máš pravdu.

4
00:02:18,263 --> 00:02:21,892
Ale chcem ti niečo povedať,
lebo už si nahnevaná

5
00:02:21,975 --> 00:02:24,061
a chcem, aby si o tom vedela.

6
00:02:24,144 --> 00:02:25,479
Žiadne tajomstvá.

7
00:02:25,562 --> 00:02:26,563
Áno, žiadne tajomstvá.

8
00:02:26,647 --> 00:02:28,315
Nakoniec budeš spokojná.

9
00:02:28,398 --> 00:02:30,275
Prospeje to tebe aj relácii.

10
00:02:30,359 --> 00:02:33,987
Kontaktoval som Alex,
aby moderovala s tebou a chce to robiť.

11
00:02:34,071 --> 00:02:36,823
Uzavrieme dohodu
a dáme ju čo najskôr do éteru.

12
00:02:37,950 --> 00:02:38,951
Aha.

13
00:02:44,581 --> 00:02:45,582
To je všetko.

14
00:02:46,083 --> 00:02:47,876
Choď hore a odpočiň si.

15
00:02:48,752 --> 00:02:49,962
Viedla si si skvelo

16
00:02:50,045 --> 00:02:52,756
s dirigovaním televíznej symfónie opilcov.

17
00:02:52,840 --> 00:02:54,299
Neboj sa. Vyjde to.

18
00:02:55,384 --> 00:02:56,969
- Čo?
- Vyjde to.

19
00:02:57,052 --> 00:02:58,887
Nehovor mi, že to vyjde.

20
00:02:59,555 --> 00:03:02,057
Už si mi klamal dosť. Vieš, je to smiešne.

21
00:03:02,140 --> 00:03:04,393
Ukáže sa, že život je len séria sklamaní

22
00:03:04,476 --> 00:03:07,813
a medzi nimi je dosť času,
aby ťa prekvapilo ďalšie.

23
00:03:07,896 --> 00:03:10,190
Som tvoj šéf.
Uistím sa, že to vyjde.

........