1
00:00:36,454 --> 00:00:40,625
Vlčík a Továrna na cokoliv

2
00:00:41,918 --> 00:00:43,461
13. KAPITOLA

3
00:00:43,545 --> 00:00:46,381
„Ve které s tím nikdo nezačal!“

4
00:00:50,927 --> 00:00:55,849
To byl ten nejlepší stařešinový víkend,co jsem zažil.

5
00:00:55,932 --> 00:00:57,434
Co to máš?

6
00:00:58,935 --> 00:01:03,940
Prastrýc Coyle mi dal gravitační vejce.Ale je trochu složitý.

7
00:01:06,151 --> 00:01:07,235
Hej!

8
00:01:09,696 --> 00:01:13,074
Lístečky! Kliku, vypni to!

9
00:01:13,867 --> 00:01:14,868
Moment.

10
00:01:27,297 --> 00:01:29,132
- Xandro!- Co?

11
00:01:34,304 --> 00:01:35,764
Naše ložnice.

12
00:01:36,973 --> 00:01:38,558
Je zničená.

13
00:01:38,642 --> 00:01:41,144
Kdo to mohl udělat?

14
00:01:41,228 --> 00:01:42,646
Normane?

15
00:01:43,271 --> 00:01:44,606
Vítej.

16
00:01:44,689 --> 00:01:46,650
Já vím, kdo to udělal.

17
00:01:47,359 --> 00:01:48,568
Byla to Tali.

18
00:01:49,110 --> 00:01:51,613
- Ne!- Jak to víš?

19
00:01:51,696 --> 00:01:53,907
Divně se na mě podívala.

20
00:01:54,658 --> 00:01:56,701
To je jí podobný.

21
00:01:56,785 --> 00:01:59,037
Tohle je moc i na Tali.

22
00:01:59,120 --> 00:02:03,208
Moment.Možná bychom to měli vyšetřit, než…

23
00:02:03,291 --> 00:02:06,461
Jo, jasně. Nebo je napálíme.

24
00:02:06,545 --> 00:02:07,712
Napálíme?

25
00:02:07,796 --> 00:02:11,049
Vrátíme jim to. Je to fér.

........