1
00:00:25,083 --> 00:00:28,958
SEVERNÍ SRÍ LANKA
PŘED NĚKOLIKA LETY

2
00:01:04,208 --> 00:01:07,625
Rádží, pojď se mnou,
chci ti někoho představit.

3
00:01:28,416 --> 00:01:29,625
Veliteli!

4
00:01:30,666 --> 00:01:32,375
O Rádží jsem vám říkal.

5
00:01:32,458 --> 00:01:34,416
Je naše nejlepší stíhací pilotka.

6
00:01:34,500 --> 00:01:37,000
Výcvik dokončila za šest měsíců.

7
00:01:37,083 --> 00:01:40,000
Rádží, slyšel jsem o vás hodně.

8
00:01:40,458 --> 00:01:43,416
Z vrabce se stal orel,
a to za pouhý půlrok.

9
00:02:45,458 --> 00:02:48,208
{\an8}RODINNÝ TYP

10
00:02:51,500 --> 00:02:55,291
ČÁST ČTVRTÁ
OREL

11
00:02:58,416 --> 00:03:00,416
Máte na srdci ještě něco?

12
00:03:01,625 --> 00:03:03,958
Přišli jste s novou výmluvou?

13
00:03:04,708 --> 00:03:08,083
Chcete proti Karímovi vyrobit nové důkazy?

14
00:03:08,166 --> 00:03:12,541
Nebo chcete Karímovu rodinu nebo mě
znovu obvinit z pobuřování?

15
00:03:14,541 --> 00:03:16,291
Oni vznesli obvinění?

16
00:03:18,083 --> 00:03:19,375
Já vím,

17
00:03:19,916 --> 00:03:23,500
že moje omluva Karíma nevrátí,
ale přesto...

18
00:03:25,416 --> 00:03:26,458
Je mi to...

19
00:03:27,208 --> 00:03:28,125
moc líto.

20
00:03:28,208 --> 00:03:30,333
Pane, to je snadné říct.

21
00:03:32,958 --> 00:03:36,875
Máte na rukou krev,
ale přesto chcete ulehčit svému svědomí.

22
00:03:38,458 --> 00:03:40,541
Přišel jsem vám říct pravdu.

23
00:03:42,583 --> 00:03:44,208
Karím nebyl terorista.

24
........