1
00:00:29,708 --> 00:00:31,041
Rádží?

2
00:00:35,416 --> 00:00:37,166
Rádží, slyšíš mě?

3
00:00:37,250 --> 00:00:39,041
Budeš v pořádku.

4
00:00:48,875 --> 00:00:49,875
Lékárničku.

5
00:00:51,875 --> 00:00:54,625
Kulka prošla skrz. Hodně krvácí.

6
00:00:54,708 --> 00:00:57,125
Musíme to vyčistit a zastavit krvácení.

7
00:00:57,750 --> 00:01:00,125
Myslíš, že to zvládneme?

8
00:01:21,625 --> 00:01:22,875
Jak ti je?

9
00:01:24,083 --> 00:01:25,208
Žiju.

10
00:01:27,291 --> 00:01:29,541
Podle doktora tě brzo pustí.

11
00:01:32,208 --> 00:01:34,916
Mluvil jsem s Milindovými rodiči.

12
00:01:36,625 --> 00:01:38,375
Přišli jsme o dobrého muže.

13
00:01:39,166 --> 00:01:42,000
<i>Je mi to moc líto. Jak je vám?</i>

14
00:01:42,458 --> 00:01:46,041
Jsem v pořádku, pane. V naprostém pořádku.

15
00:01:48,375 --> 00:01:51,458
Sadžíd byl ve Védaranijamu s rebely.

16
00:01:51,541 --> 00:01:54,125
<i>Určitě spolupracuje se Samírem.</i>

17
00:01:54,208 --> 00:01:57,875
To, že jim rozvědka poskytuje
logistickou podporu, jsme věděli,

18
00:01:58,250 --> 00:02:00,791
<i>ale překvapuje mě, že mají muže v terénu.</i>

19
00:02:00,875 --> 00:02:03,375
Sadžíd není žádná malá ryba, pane.

20
00:02:05,083 --> 00:02:07,500
Viděli jsme, jak nebezpečný dokáže být.

21
00:02:07,583 --> 00:02:09,125
<i>Toho jsem si vědom.</i>

22
00:02:09,208 --> 00:02:13,000
Mezi mrtvými v Point Pedro

23
00:02:13,916 --> 00:02:15,833
byl i indický civilista.

24
00:02:16,291 --> 00:02:18,291
<i>Popis odpovídá Džébaradžovi.</i>

25
00:02:18,833 --> 00:02:19,833
Džébaradž?
........