1
00:00:00,210 --> 00:00:00,850
{\an8}V MINULÝCH DÍLECH

2
00:00:00,930 --> 00:00:03,770
{\an8}<i>Šla jsi na policii, Rose.</i>
<i>Dost jsi mi ztížila život.</i>

3
00:00:04,090 --> 00:00:05,130
Petere?

4
00:00:06,290 --> 00:00:07,370
Ne!

5
00:00:07,490 --> 00:00:09,690
První schůzku v práci měla v osm.

6
00:00:09,810 --> 00:00:11,250
Nepřišla ani se neozvala.

7
00:00:11,530 --> 00:00:12,890
To se nikdy dřív nestalo.

8
00:00:13,170 --> 00:00:14,090
Můžu vám pomoct?

9
00:00:15,010 --> 00:00:16,210
Jdu za pacientkou.

10
00:00:16,290 --> 00:00:17,610
Annie, jsem Paul Spector.

11
00:00:18,930 --> 00:00:20,690
<i>Kmotře Petře, nepřepepřete mi</i>

12
00:00:21,050 --> 00:00:22,290
toho vepře.

13
00:00:22,650 --> 00:00:26,410
- To ses naučila ve škole?
- Ne, od kmotra Petera, mamčina kamaráda.

14
00:00:26,810 --> 00:00:28,090
Varoval jsem tě.

15
00:00:28,170 --> 00:00:29,570
- Tohle je naposled.
- Dobře.

16
00:00:30,210 --> 00:00:32,650
<i>Podařilo se jim</i>
<i>z nůžek získat částečný otisk.</i>

17
00:00:32,730 --> 00:00:35,810
<i>Projeli jsme ho systémem</i>
<i>a našli shodu. Paul Spector.</i>

18
00:00:36,090 --> 00:00:37,850
Co jste udělal s Rose Staggovou?

19
00:00:38,210 --> 00:00:40,330
Stello, nevím, co se stane mně,

20
00:00:40,490 --> 00:00:42,370
vám nebo komukoliv na světě.

21
00:00:42,610 --> 00:00:44,970
<i>Ale vím, že nikdo nepřelstí smrt.</i>

22
00:01:20,290 --> 00:01:22,530
SEXUÁLNÍ PROBLÉMY?

23
00:01:22,610 --> 00:01:24,730
FYZICKÉ NÁSILÍ?

24
00:01:24,810 --> 00:01:28,130
PSYCHOLOGICKÉ NÁSILÍ
........