1
00:00:00,200 --> 00:00:01,200
{\an8}V MINULÝCH DÍLECH

2
00:00:01,280 --> 00:00:02,920
{\an8}Označil jsi Spectora jménem.

3
00:00:03,000 --> 00:00:04,080
Víš to jistě?

4
00:00:04,200 --> 00:00:06,560
Pokud ano, ví, že po něm jdeme.

5
00:00:06,640 --> 00:00:09,920
Přišla jsem za panem Spectorem,
ale není on sledovaný?

6
00:00:10,000 --> 00:00:11,840
<i>Dnes měla za Annie přijít kadeřnice.</i>

7
00:00:11,960 --> 00:00:13,280
To se taky zrušilo.

8
00:00:13,360 --> 00:00:16,280
Nechalas mě dojít až sem,
jen abys mě poslala pryč?

9
00:00:19,920 --> 00:00:21,840
<i>- Máme problém.</i>
- Jaký?

10
00:00:21,920 --> 00:00:23,400
<i>Propadl se nám strop.</i>

11
00:00:24,200 --> 00:00:25,360
Co to je?

12
00:00:25,440 --> 00:00:27,760
<i>Našlo se tělo. Ženské.</i>

13
00:00:27,840 --> 00:00:29,760
- Kde?
<i>- V Belfast Hills.</i>

14
00:00:30,760 --> 00:00:32,720
To není ona. Není to Rose.

15
00:00:32,800 --> 00:00:36,840
Zatím je neidentifikovaná.
Na 12 hodin bych toho využila.

16
00:00:36,920 --> 00:00:39,040
<i>Znáte detektiva jménem Tom Anderson?</i>

17
00:00:39,120 --> 00:00:40,560
Detektiv seržant, západní Belfast.

18
00:00:40,640 --> 00:00:43,360
Mohl by se nám hodit do týmu.

19
00:00:43,440 --> 00:00:47,520
Přiživuj svou závist, Katie,
svůj hněv. Je to cesta kupředu.

20
00:00:47,600 --> 00:00:49,320
Co chceš, abych udělala?

21
00:02:20,880 --> 00:02:23,160
<i>Řízení. Rentgen 1, co nového?</i>

22
00:02:23,880 --> 00:02:25,920
Rentgen 1, žádný pohyb.

23
00:02:26,040 --> 00:02:27,360
<i>Nemám co hlásit.</i>

24
00:02:29,520 --> 00:02:31,720
........