1
00:00:01,306 --> 00:00:05,456
Hospodine, je to jen mnou,
<i>nebo se projevují tajemství?</i>

2
00:00:05,480 --> 00:00:07,926
<i>Aby si Margaret udržela
poslední kousek mateřské</i>

3
00:00:07,950 --> 00:00:10,066
<i>důstojnosti,
navrhla test loajality.</i>

4
00:00:10,090 --> 00:00:11,896
- 6 milionů pro každého.
- <i>Eric odmítl.</i>

5
00:00:11,920 --> 00:00:14,506
<i>Za odměnu z něj
nakonec udělala GŘ.</i>

6
00:00:14,630 --> 00:00:16,606
<i>Říkám, je příliš pozdě.</i>

7
00:00:16,730 --> 00:00:17,776
Ericovy děvky.

8
00:00:17,800 --> 00:00:21,016
<i>Rose a nevděčnice vzaly
peníze, aby spustily kolekci.</i>

9
00:00:21,040 --> 00:00:22,886
<i>A aby mě potěšily,
požádaly, ať dělám modelku.</i>

10
00:00:22,910 --> 00:00:24,226
<i>Zrudla jsem.</i>

11
00:00:24,250 --> 00:00:26,446
<i>Ale měla jsem oči
na zakončovatelce šou:</i>

12
00:00:26,470 --> 00:00:28,316
<i>Ericově fifleně. A Jason?</i>

13
00:00:28,340 --> 00:00:30,506
<i>Přišel a říkal
něco o mrtvém bratrovi.</i>

14
00:00:30,530 --> 00:00:31,996
Už nemusíme lhát.

15
00:00:32,020 --> 00:00:33,566
Potřebujeme peníze!

16
00:00:33,590 --> 00:00:35,286
<i>Jason utekl s žíznivou tygřicí.</i>

17
00:00:35,310 --> 00:00:36,536
Je jeho matka.

18
00:00:36,560 --> 00:00:39,926
<i>Yopi a boží bojovník vzali
peníze. Asi má velké plány.</i>

19
00:00:39,950 --> 00:00:43,056
<i>Prohraješ první zápas</i>
a všichni z akce zbohatnou.

20
00:00:43,080 --> 00:00:46,766
<i>Zpět k přehlídce,
Rose díky mně dopadla dobře.</i>

21
00:00:46,790 --> 00:00:48,396
Nosí bestii.

22
00:00:48,420 --> 00:00:50,736
<i>Mezitím
reportér stále čmuchá kolem.</i>
........