1
00:00:03,129 --> 00:00:05,089
Tento program bol vybraný a podporovaný

2
00:00:05,129 --> 00:00:06,669
Agentúrou pre kreatívny obsah
a Kórejským Ministerstvom kultúry.

3
00:00:09,889 --> 00:00:14,889
Titulky 26.9.2021
Andrea1717

4
00:00:15,089 --> 00:00:17,920
ČARODEJNICA J ODVEDĽA

5
00:00:19,800 --> 00:00:21,670
Oh, vlastne,

6
00:00:22,710 --> 00:00:25,420
som vás chcel osobne
stretnúť a poďakovať vám.

7
00:00:25,589 --> 00:00:27,760
Takmer som prišiel o firmu,

8
00:00:28,050 --> 00:00:30,129
ale vďaka vám som...

9
00:00:30,210 --> 00:00:32,289
Viete,
že toto je neoprávnené sledovanie?

10
00:00:32,489 --> 00:00:33,840
Je to zločin! Neviete to?

11
00:00:35,210 --> 00:00:36,170
Neuveriteľné.

12
00:00:38,590 --> 00:00:39,630
Moment.

13
00:00:41,670 --> 00:00:43,130
PRODUCETKA KANG

14
00:00:44,509 --> 00:00:47,670
J, myslím, že to je kvôli mne.

15
00:00:47,880 --> 00:00:51,799
Snažila som sa vydržať,
ale myslím, že už nemôžem.

16
00:00:52,210 --> 00:00:53,799
Je mi to naozaj ľúto.

17
00:00:54,210 --> 00:00:56,799
Želám ti veľa šťastia.

18
00:00:56,840 --> 00:00:59,710
Moje veci môžeš
jednoducho vyhodiť v štúdiu.

19
00:01:06,709 --> 00:01:07,756
Hrozí mi, že ma zažalujú

20
00:01:07,956 --> 00:01:10,049
a prenasleduje ma prezident
kozmetickej spoločnosti.

21
00:01:10,459 --> 00:01:14,010
A spoluzakladateľka
mojej show skončila.

22
00:01:14,799 --> 00:01:18,340
Boli to najhoršie dni môjho života.

23
00:01:20,760 --> 00:01:25,340
2. epizóda:
Kozmetika a bozky závisia od ľudí.
........