1
00:00:01,100 --> 00:00:04,720
- <i>Viděli jste...</i>
- Ty symboly už jsem viděla.

2
00:00:04,800 --> 00:00:06,973
- Hádanková místnost pod výspou.
- Co?

3
00:00:10,072 --> 00:00:12,504
Co když je Skevikor věc,
jako tenhle oltář.

4
00:00:12,508 --> 00:00:15,442
A k odemčení Skevikoru
potřebuješ klíč.

5
00:00:19,716 --> 00:00:21,182
Povstaň, Tero.

6
00:00:25,721 --> 00:00:28,449
Janyina duše je volná.

7
00:00:29,257 --> 00:00:32,557
Nositelé kinjů půjdou na místo
nazývané hlavním městem

8
00:00:32,561 --> 00:00:35,961
- a představí se bohům.
- Jdete s námi do hlavního města.

9
00:00:35,966 --> 00:00:38,170
- Děláš velkou chybu.
- Spoutejte je.

10
00:01:20,728 --> 00:01:24,621
Myslíte, že jsem nevaroval své
stráže před vašimi triky?

11
00:01:25,347 --> 00:01:27,779
Zkus to znovu
a mají rozkaz zabíjet.

12
00:01:27,784 --> 00:01:30,207
Jste blázni. Oba.

13
00:01:42,816 --> 00:01:45,388
Dostali jsme dar toho,
že můžeme do města,

14
00:01:45,468 --> 00:01:48,515
abychom se zbavili kinjů
a donesli je bohům.

15
00:01:48,725 --> 00:01:50,803
Ta cesta je rozsudek smrti.

16
00:01:50,807 --> 00:01:52,671
Bohové nás za věrnost odmění.

17
00:01:52,676 --> 00:01:54,849
Zavraždí nás, jakmile nás uvidí.

18
00:01:55,380 --> 00:01:59,013
Tobine, prosím.
Poslouchej nás. Obraťte se.

19
00:01:59,018 --> 00:02:01,307
Pořád je čas tohle
šílenství zastavit.

20
00:02:02,552 --> 00:02:04,752
Jen takhle
budeme skutečně volní.

21
00:02:05,088 --> 00:02:07,687
Všechny problémy lze
spojit s jednou věcí,

22
........