1
00:00:07,904 --> 00:00:09,697
<i>Říká se, že promoce
je milníkem,</i>

2
00:00:09,702 --> 00:00:11,740
<i>protože to není konec,
ale začátek</i>

3
00:00:11,745 --> 00:00:13,719
<i>něčeho nového ve vašem životě.</i>

4
00:00:14,936 --> 00:00:17,234
<i>A já jdu na tu svou
s 22minutovým zpožděním.</i>

5
00:00:17,239 --> 00:00:20,833
Dovolila bych si citovat
"Nezvolenou cestu"

6
00:00:20,838 --> 00:00:24,151
a povědět vám,
jak to odkazuje na dnešek.

7
00:00:24,502 --> 00:00:27,339
"Dvě cesty se dělily v žlutém háji..."

8
00:00:27,344 --> 00:00:29,138
<i>Robert Frost to měl snadný.</i>

9
00:00:29,140 --> 00:00:31,186
<i>Když se před sto lety vydal do lesů,</i>

10
00:00:31,191 --> 00:00:32,956
<i>byly tam jen dvě cesty.</i>

11
00:00:32,961 --> 00:00:34,792
<i>Teď je jich tam miliarda.</i>

12
00:00:35,855 --> 00:00:38,300
<i>A já nejspíš narazil na novou.</i>

13
00:00:39,200 --> 00:00:40,853
<i>Znáte to, když někoho potkáte</i>

14
00:00:40,858 --> 00:00:43,109
<i>a ihned cítíte jisté spojení?</i>

15
00:00:44,012 --> 00:00:46,565
Já jsem Joe.
Vystudoval jsem dochvilnost.

16
00:00:47,801 --> 00:00:50,070
- Já jsem Amy.
- Ahoj, Amy.

17
00:00:50,075 --> 00:00:53,956
Takže, Joe, jak někdo může
přijít pozdě na vlastní promoci?

18
00:00:54,118 --> 00:00:56,745
Jen mě to zajímá.
Nesoudím tě.

19
00:00:56,750 --> 00:00:59,413
<i>Měl jsem pocit,
že můžu říct Amy cokoliv.</i>

20
00:00:59,418 --> 00:01:00,500
A co bys chtěl dělat?

21
00:01:00,504 --> 00:01:01,671
Vystudoval jsem hudbu.

22
00:01:01,676 --> 00:01:05,257
- Takže budu další Billy Joel.
- Aha, tak dobře.

23
........