1
00:00:28,709 --> 00:00:29,877
Sakra.

2
00:00:29,961 --> 00:00:31,212
Nic se neděje.

3
00:00:31,295 --> 00:00:34,006
-V pořádku, Richarde?
-Jo, to nic.

4
00:00:34,090 --> 00:00:38,094
-Pomaleji už to hodit neumím.
-Zkuste to ještě jednou.

5
00:00:38,177 --> 00:00:42,348
Ne, to stačí.
Nechce to zkusit někdo další?

6
00:00:42,432 --> 00:00:45,101
Jestli jinak nedáš,
zkusím to, ale mám trochu strach.

7
00:00:45,184 --> 00:00:48,062
Zaplatili jste si nás
na celou hodinu. Tak nikdo?

8
00:00:48,146 --> 00:00:51,816
Vadilo by hodně,
kdyby nikdo nešel?

9
00:00:52,900 --> 00:00:57,238
Vítejte na tradičním
setkání našich akvizic.

10
00:00:57,321 --> 00:01:02,702
Rád bych připil na našeho
ctěného hosta Richarda Hendrickse.

11
00:01:02,785 --> 00:01:07,290
Když jste před pár týdny
rozmetal konkurenci na TechCrunchi,

12
00:01:07,373 --> 00:01:09,917
zamilovali jsme si váš produkt.

13
00:01:10,001 --> 00:01:12,420
Víme, že po vás
pasou všichni z Valley

14
00:01:12,503 --> 00:01:16,299
a chápeme, že nejspíš
zůstanete s Peterem Gregorym,

15
00:01:16,382 --> 00:01:19,051
ale rádi bychom
vás měli ve svém týmu.

16
00:01:19,135 --> 00:01:23,222
Nechte Stern Taylor Capital Fund
financovat vaši fázi jedna,

17
00:01:23,306 --> 00:01:29,312
protože spolu
odpálíme... homerun!

18
00:01:33,232 --> 00:01:36,152
Co na to říkáte, Richarde?

19
00:01:36,652 --> 00:01:42,158
-Uvidíme.
-Dobře se bavte, panstvo.

20
00:01:44,952 --> 00:01:48,247
Přijde mi blbý nechat
se zvát na tyhle finančnický rauty,

21
00:01:48,331 --> 00:01:50,166
i když se k nim nepřidáme.

........