1
00:00:22,297 --> 00:00:24,508
Právě jdeme ze zvukového filmu.

2
00:00:24,591 --> 00:00:26,593
Zvuk neměli nikdy přidávat.

3
00:00:26,676 --> 00:00:29,596
Hrála tam populární hudba
a lidi celou dobu nepřestali mluvit.

4
00:00:29,679 --> 00:00:30,847
Museli jsme udělat tohle.

5
00:00:30,931 --> 00:00:33,934
Bylo to lepší,
ale nevěděla jsem, o co jde.

6
00:00:34,017 --> 00:00:36,520
-Já ráda čtu, když se dívám.
-Nadjo.

7
00:00:36,603 --> 00:00:39,689
-A můžu...
-Laszlo.

8
00:00:39,981 --> 00:00:41,358
-Haló?
-Haló.

9
00:00:41,441 --> 00:00:43,944
Slyšíte to? Z toho kanálu vychází hlas.

10
00:00:44,027 --> 00:00:46,738
-Laszlo.
-Laszlo. Říká moje jméno.

11
00:00:46,821 --> 00:00:47,822
Vy to neuslyšíte.

12
00:00:47,906 --> 00:00:49,824
Vy nemáte tak jemně
naladěný uši jako my.

13
00:00:49,908 --> 00:00:51,535
-Haló.
-Promiňte, dobrý večer.

14
00:00:51,618 --> 00:00:54,120
-Jste v kanále?
-Ano.

15
00:00:54,204 --> 00:00:55,997
Říká ano.

16
00:00:56,081 --> 00:00:58,542
Pojďte do kanálu.

17
00:00:58,625 --> 00:01:00,544
-Do kanálu?
-Jo. Jo.

18
00:01:00,627 --> 00:01:02,462
To těžko, kamaráde.

19
00:01:02,546 --> 00:01:05,507
Pojďte. Prosím.

20
00:01:06,132 --> 00:01:07,425
Jsme v kanálu.

21
00:01:07,509 --> 00:01:10,345
Ale proč jsme v kanálu,
to nemám zdání.

22
00:01:10,428 --> 00:01:12,180
Protože jsme byli pozváni, drahý.

23
........