1
00:00:04,000 --> 00:00:09,384
přeložil VEGETOL

2
00:01:08,150 --> 00:01:12,823
P R V O T N Í S Í L A

3
00:03:10,950 --> 00:03:14,823
Bestie, která
vystoupá z bezedné jámy,

4
00:03:14,938 --> 00:03:19,228
proti nim opět rozpoutá
válku a znovu je překoná.

5
00:03:19,343 --> 00:03:25,053
A zabije je. A jejich mrtvoly
zanechá na ulicích velkého města.

6
00:03:26,851 --> 00:03:33,431
Sestro, my známe Knihu Zjevení.
Může to znamenat téměř cokoliv.

7
00:03:33,705 --> 00:03:38,773
Tady v Los Angeles bylo
brutálně zavražděno 15 lidí.

8
00:03:38,973 --> 00:03:41,933
Rituální vraždy
se šíří po celé zemi.

9
00:03:42,133 --> 00:03:47,174
- To jsou znamení jeho práce.
- Je 20. století, sestro.

10
00:03:47,289 --> 00:03:51,360
Ve slušné společnosti
by se neměl Satan zmiňovat.

11
00:03:52,495 --> 00:03:55,159
Jeho síla narůstá.

12
00:03:56,299 --> 00:04:00,981
Všechny mrtvoly byly označeny
pentagramem. Jeho znamením.

13
00:04:01,195 --> 00:04:06,968
Respektujeme
horlivost vaší víry.

14
00:04:07,576 --> 00:04:14,347
Ale poslední, co církev potřebuje,
je propírání satanismu v médiích.

15
00:04:15,172 --> 00:04:19,619
Jinak skončíme
v nějaké televizní šou.

16
00:04:21,127 --> 00:04:24,879
Raději se vraťte
do svého kláštera.

17
00:04:25,121 --> 00:04:28,270
Tam můžete meditovat
a přemýšlet méně o Ďáblu,

18
00:04:28,385 --> 00:04:31,781
a více o ctnostech Ježíše Krista.

19
00:04:33,324 --> 00:04:36,421
Zvláště o pokoře.

20
00:04:38,407 --> 00:04:40,800
Děkuji.

21
00:05:08,831 --> 00:05:10,332
Jo?

22
00:05:10,481 --> 00:05:14,887
........