1
00:00:04,520 --> 00:00:07,190
Nejsem loutka svého otce!

2
00:00:07,190 --> 00:00:09,120
Pojďme se pomstít.

3
00:00:09,120 --> 00:00:11,520
Využily Velké literární shromáždění,

4
00:00:11,520 --> 00:00:15,370
Hana a Renko, přestože se narodily
a vyrostly úplně jinak,

5
00:00:15,450 --> 00:00:18,450
staly se důvěrnicemi.

6
00:00:19,470 --> 00:00:22,200
Hele, Renko,

7
00:00:23,000 --> 00:00:26,200
budeš mou důvěrnicí?

8
00:00:29,070 --> 00:00:30,370
Ano!

9
00:00:32,610 --> 00:00:36,910
Od té doby uplynulo půl roku.

10
00:00:42,020 --> 00:00:43,920
Ren!

11
00:00:47,590 --> 00:00:51,560
To je Tennisonova sbírka, ta,
kterou sis chtěla přečíst.

12
00:00:52,460 --> 00:00:55,440
Hano, už jsi mi to přeložila?

13
00:00:56,140 --> 00:00:58,440
Od té doby, co jsem tě poznala,

14
00:00:58,440 --> 00:01:01,840
mám ještě o důvod navíc,
proč se pořádně učit angličtinu.

15
00:01:01,840 --> 00:01:04,140
A přitom je to taková zábava!

16
00:01:08,000 --> 00:01:11,850
Do konce školy nám nezbývá ani půl roku!

17
00:01:11,850 --> 00:01:17,450
Jejich spolužačky začaly
vážně přemýšlet o maturitě.

18
00:01:18,220 --> 00:01:21,860
Do maturity si určitě najdu manžela.

19
00:01:21,860 --> 00:01:23,800
Takže proto ses vrátila,

20
00:01:23,800 --> 00:01:26,200
-ke své rodině!
-Ano.

21
00:01:26,200 --> 00:01:29,100
Každý týden mám jeden den určený jen
na schůzky ohledně manželství.

22
00:01:29,100 --> 00:01:35,210
Daigo opustila koleje a od té doby se stala
studentkou, která do školy jen dochází.

23
00:01:36,810 --> 00:01:40,080
Hano, co budeš dělat,
až ukončíš základní vzdělání?

........