1
00:00:08,233 --> 00:00:11,445
BOSTON 2145

2
00:00:13,864 --> 00:00:17,159
K zemi! K zemi!

3
00:00:28,087 --> 00:00:29,880
Mary!

4
00:00:33,467 --> 00:00:35,052
Pojď sem.

5
00:00:37,846 --> 00:00:39,890
Vizory!

6
00:00:58,534 --> 00:01:01,704
Pomoc. Hořím.
Promiňte.

7
00:01:04,373 --> 00:01:05,916
Hej. Hej.

8
00:01:07,835 --> 00:01:09,628
Hoří mi paže.

9
00:01:12,756 --> 00:01:15,968
Mnohokrát děkuji, pane.
Můžete mě sundat dolů?

10
00:01:16,510 --> 00:01:18,095
Vydrž.

11
00:01:24,476 --> 00:01:26,770
Nosím zbroj Mithrovu a Světla.

12
00:01:26,895 --> 00:01:29,898
Chrání mě před vším,
co zhoubné je. Ať žije...

13
00:01:43,245 --> 00:01:45,622
Mohl byste?
Moc se omlouvám.

14
00:01:48,250 --> 00:01:49,710
Děkuji.

15
00:01:56,508 --> 00:01:58,886
Zdravotník třídy A.

16
00:01:59,553 --> 00:02:04,099
Prováděl lékařské prohlídky
Mithrovým důstojníkům s rodinami.

17
00:02:04,308 --> 00:02:07,895
-Kvůli čemu?
-Byli vybráni do archy.

18
00:02:09,355 --> 00:02:12,399
Jsou tu všechny jejich
identifikační informace.

19
00:02:13,525 --> 00:02:16,028
Zvládají tyhle stroje
plastickou chirurgii?

20
00:02:16,111 --> 00:02:20,324
-Ovšem. Rovněž těžká zranění...
-Sklapni.

21
00:02:20,491 --> 00:02:24,578
Máme stejnou postavu jako oni.
Vezmeme si jejich průkazy.

22
00:02:25,120 --> 00:02:27,414
Jestli se nedostaneme na archu,
zemřeme,

23
........