1
00:00:10,557 --> 00:00:12,922
Film z oboru kultury
v rámci ministerstva kulturního dědictví

2
00:00:12,997 --> 00:00:14,247
a generálního ředitelství pro kina.

3
00:00:14,800 --> 00:00:18,022
Financováno z daňového odpočtu
podle zákona č. 244 z prosince 2007.

4
00:01:51,360 --> 00:01:54,400
Zasněžené vrcholky a útesy Východních Alp.

5
00:01:56,040 --> 00:01:58,000
Jsou součástí italské země,

6
00:01:58,080 --> 00:02:01,080
kde lidé téměř nezanechali stopy.

7
00:02:01,720 --> 00:02:04,440
Stále tu vládne divočina.

8
00:02:05,280 --> 00:02:08,560
Zbývající zalesněné plochy
jsou organizovány do chráněných parků,

9
00:02:08,640 --> 00:02:11,000
které nabízí ideální prostředí

10
00:02:11,200 --> 00:02:13,840
nejrůznějším zvířecím druhům,
které v nich žijí.

11
00:02:27,320 --> 00:02:32,200
Hory tvoří přírodní bariéru
před chladnými severními větry.

12
00:02:32,280 --> 00:02:34,720
Chrání klima naší země.

13
00:02:41,000 --> 00:02:45,080
Před 100 lety se tyto hory,
které tehdy představovaly nebe na Zemi,

14
00:02:45,160 --> 00:02:47,280
změnily v samo peklo.

15
00:02:48,440 --> 00:02:50,480
Byla to první světová válka.

16
00:02:55,520 --> 00:03:00,360
Italská fronta
se táhne přes 600 kilometrů.

17
00:03:01,000 --> 00:03:08,000
Čtyři pětiny fronty tvoří Alpy,
a to i vrcholky nad 3 000 metrů.

18
00:03:09,400 --> 00:03:15,040
Rovnováha a harmonie přírody
jsou nevratně zničeny.

19
00:03:15,520 --> 00:03:18,080
Země je ničena explozemi,

20
00:03:18,200 --> 00:03:21,120
invazními zákopy
a znečišťujícími chemikáliemi.

21
00:03:24,400 --> 00:03:27,040
Velká válka trvala čtyři roky.

22
00:03:27,120 --> 00:03:32,800
Čtyři pekelné roky, 1914 až 1918.

23
00:03:34,200 --> 00:03:38,000
........