1
00:00:24,041 --> 00:00:27,833
<i>Mariusi, volali nám,</i>
<i>že Ørumovi zase utekly krávy.</i>

2
00:00:30,291 --> 00:00:32,041
Volali jste mu? Přepínám.

3
00:00:33,916 --> 00:00:35,083
<i>Nebere to.</i>

4
00:00:35,666 --> 00:00:38,291
<i>Řeknu tvé ženě, že se zpozdíš. Přepínám.</i>

5
00:00:39,083 --> 00:00:41,708
Stavím se u Øruma. Díky, Jytte. Konec.

6
00:00:53,791 --> 00:00:55,791
JÁTROVÁ PAŠTIKA
SÝR

7
00:01:11,708 --> 00:01:13,125
POLICIE

8
00:01:15,458 --> 00:01:19,416
{\an8}OSTROV MØN, ROK 1987

9
00:01:35,083 --> 00:01:36,083
Ørume!

10
00:01:40,666 --> 00:01:41,541
Ørume?

11
00:01:48,958 --> 00:01:51,583
Ørume! Zas ti utekly krávy!

12
00:02:01,625 --> 00:02:02,500
Ørume?

13
00:02:24,041 --> 00:02:25,166
Ticho. Ticho!

14
00:02:31,666 --> 00:02:32,750
Ørume?

15
00:02:34,000 --> 00:02:34,875
Haló?

16
00:02:45,916 --> 00:02:49,333
Sakra! Kristepane!

17
00:02:57,000 --> 00:02:58,833
To jsem já, Marius. Policie!

18
00:03:08,541 --> 00:03:09,375
Je tu někdo?

19
00:03:23,666 --> 00:03:24,541
Hej.

20
00:03:25,333 --> 00:03:26,166
Hej?

21
00:03:56,833 --> 00:03:57,708
Co…

22
00:04:02,208 --> 00:04:03,083
Ahoj.

23
00:04:11,583 --> 00:04:12,833
<i>Policie. Prosím?</i>

24
00:04:12,916 --> 00:04:15,541
To jsem já.
Pošli sanitku na Ørumovu farmu.

25
........