1
00:00:13,083 --> 00:00:14,958
<i>- Tady, Genz, haló?</i>
- Tady Hess.

2
00:00:15,583 --> 00:00:16,750
<i>Voláš dost brzo.</i>

3
00:00:17,250 --> 00:00:20,625
- Potřebuju přístup do video archivu.
<i>- Aha.</i>

4
00:00:20,708 --> 00:00:22,958
Kvůli případu Hartungové.

5
00:00:23,041 --> 00:00:26,583
<i>Nepracuješ s Thulinovou</i>
<i>na případu té s amputovanou rukou?</i>

6
00:00:27,166 --> 00:00:29,666
Jo. Jak rychle mi seženeš ten přístup?

7
00:00:29,750 --> 00:00:31,750
<i>- Pošlu ti ho hned.</i>
- Díky.

8
00:00:36,791 --> 00:00:39,625
<i>Tohle je záznam výslechu Linuse Bekkera</i>

9
00:00:39,708 --> 00:00:41,583
<i>o vraždě Kristine Hartungové.</i>

10
00:00:41,666 --> 00:00:45,583
<i>Přítomní jsou policisté</i>
<i>Martin Ricks a Tim Jansen</i>

11
00:00:45,666 --> 00:00:47,458
<i>a právní zástupce podezřelého.</i>

12
00:00:49,750 --> 00:00:50,583
<i>Linusi?</i>

13
00:00:51,166 --> 00:00:54,458
<i>Můžete nám říct,</i>
<i>co se stalo ve středu 3. listopadu?</i>

14
00:00:54,541 --> 00:00:55,625
<i>Vlastními slovy.</i>

15
00:00:56,458 --> 00:01:00,583
<i>Měl jsem jeden z těch neklidných večerů,</i>
<i>tak jsem jel na projížďku.</i>

16
00:01:01,291 --> 00:01:02,708
<i>Tam jsem ji uviděl.</i>

17
00:01:04,125 --> 00:01:07,458
<i>Tu holku. Vedla si kolo.</i>

18
00:01:08,333 --> 00:01:11,833
<i>Co jste pak udělal s tělem?</i>

19
00:01:12,458 --> 00:01:16,208
<i>Jel jsem na sever s mačetou v autě.</i>

20
00:01:16,291 --> 00:01:18,791
<i>A pak jsem ji rozřezal.</i>

21
00:01:19,625 --> 00:01:21,500
<i>Pohřbil jsem ji v lese.</i>

22
00:01:21,583 --> 00:01:22,625
<i>Kde to bylo?</i>

23
00:01:27,500 --> 00:01:28,958
<i>Už si nevzpomínám.</i>

24
........