1
00:00:14,020 --> 00:01:32,700
{\an8}<i> V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:14,460 --> 00:00:17,579
Od té doby cítím obrovský pocit viny,
kvůli všemu, co se tehdy stalo.

3
00:00:17,580 --> 00:00:20,299
- A teď tu vinu cítím zase.
- Jak to myslíš?

4
00:00:20,300 --> 00:00:26,299
Vinu, protože jsem ho nezastavil
před sebevraždou.

5
00:00:27,500 --> 00:00:30,459
Chcete se přihlásit ke své vraždě.
Proč jste si vybral mě?

6
00:00:30,460 --> 00:00:32,357
Zemřela mu.

7
00:00:32,700 --> 00:00:37,497
Ten Peter Wendel.
Není tak trochu střelený?

8
00:00:37,900 --> 00:00:39,978
Trochu, ale jsme dobrá parta.

9
00:00:42,500 --> 00:00:43,878
Výš!

10
00:00:47,860 --> 00:00:49,565
Na co myslíš?

11
00:00:52,060 --> 00:00:56,235
Včera jsem volal Leně Wahlbergové
a ptal se jí, jestli zná Ströma a teď najednou zmizela.

12
00:00:56,340 --> 00:00:59,299
Poskytl jsi civilní osobě adresu
podezřelého z vraždy

13
00:00:59,300 --> 00:01:02,080
aniž ses zeptal,
na co ji potřebuje?

14
00:01:02,620 --> 00:01:05,838
Vracíš se zpět do vedení
Odložených případů.

15
00:01:06,700 --> 00:01:09,059
Zemřela mu,
ale on ji zase uviděl.

16
00:01:09,060 --> 00:01:10,462
Ve Vivece?

17
00:01:12,540 --> 00:01:14,162
Tohle je moje rezignace.

18
00:01:16,740 --> 00:01:18,487
Nemáte něco do kontejneru?

19
00:01:19,100 --> 00:01:22,699
Tohle přišlo do Strömova PO Box.
To je průkaz bezpečnostní firmy Odin.

20
00:01:22,700 --> 00:01:26,000
Mají jednoho velkého klienta.
Ministerstvo spravedlnosti.

21
00:01:26,000 --> 00:01:28,961
- Koho hledáte?
- Ministra spravedlnosti.

22
00:04:25,670 --> 00:04:31,309
Už je to 24 hodin, co byl Björn Stenius
........