1
00:00:18,340 --> 00:00:21,180
Jedná o největší ropné pole
na celém světě.

2
00:00:21,180 --> 00:00:24,780
Ví o něm někdo další a ten
se chce zbavit konkurence.

3
00:00:24,780 --> 00:00:28,740
Rusko potřebuje k těžbě grónský souhlas.

4
00:00:28,740 --> 00:00:32,820
Když podepíše Dánsko,
Grónsko ho bude následovat.

5
00:00:33,100 --> 00:00:36,892
Říkáš, že náš hlavní svědek
jen tak spadl a zemřel.

6
00:00:37,940 --> 00:00:41,040
- Měl jsi s Nakinngim nějaké spory?
- Byl to kamarád.

7
00:00:41,040 --> 00:00:46,740
- To naleziště nic nezmění!
- Konečně máme v naší zemi něco cenného.

8
00:00:46,740 --> 00:00:51,220
<i>Budeš v historii zapsán jako ministr,
který přišel o Grónsko.</i>

9
00:00:51,220 --> 00:00:54,740
<i>Vaše nezávislost nemůže
být v rozporu s životním prostředím.</i>

10
00:00:54,740 --> 00:00:59,200
<i>Ty zásoby ropy budou mít dopad
na nás všechny, nejenom na Grónsko.</i>

11
00:01:15,460 --> 00:01:17,286
<i>Připojte 9!</i>

12
00:01:20,620 --> 00:01:24,120
<i>- Připojte 15!
- 15.</i>

13
00:01:25,140 --> 00:01:28,180
<i>- Připojte 17.
- 17.</i>

14
00:01:29,660 --> 00:01:31,260
<i>Vše připojeno.</i>

15
00:01:31,460 --> 00:01:36,273
<i>Tady sektor 5. Internet
a telekomunikace by měly být funkční.</i>

16
00:01:37,500 --> 00:01:42,020
Říkáte, že by švédští daňoví poplatníci
měli dotovat grónskou ekonomiku?

17
00:01:42,020 --> 00:01:45,580
Spolu s ostatními severskými zeměmi.

18
00:01:45,580 --> 00:01:51,060
- Musíme jim dát tuto možnost.
<i>- Tohle je velmi špatné načasování.</i>

19
00:01:51,210 --> 00:01:56,340
- Jak to myslíš?
- <i>Tys to ještě neviděla.</i>

20
00:01:56,455 --> 00:01:59,103
{\b1\i1}ENGSTRÖMOVÁ:
FALEŠNÉ DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ.{\i0\b0}

21
00:02:00,140 --> 00:02:01,754
Co je to?

........