1
00:00:17,260 --> 00:00:21,980
Píše:
"Ukonči zasedání a bude žít."

2
00:00:23,060 --> 00:00:25,396
Je to ve všech novinách!

3
00:00:25,420 --> 00:00:28,596
- To nemůžeme.
- Je to jediný jazyk, kterému rozumějí.

4
00:00:28,620 --> 00:00:34,196
- Nesmí nás zlomit!
- Na to už je pozdě. Novináři mají pré.

5
00:00:34,220 --> 00:00:38,460
Věděla bych, jak odvrátit pozornost
médií jiným směrem.

6
00:00:38,560 --> 00:00:40,836
Myslí si, že Rusům unikl e-mail.

7
00:00:40,860 --> 00:00:45,076
Vyhrožují jeho zabitím,
pokud neustoupím od dohody.

8
00:00:45,100 --> 00:00:50,456
A odpověď na vaše výhrůžky zní:
Ne, my od dohody neustoupíme.

9
00:00:50,480 --> 00:00:56,956
Jako dánský ministr zahraničí prohlašuji
celou ruskou delegaci za persona-non-grata.

10
00:00:56,980 --> 00:00:59,876
Elsa za sebe na palubu lodi poslala
někoho jiného. Loď byla napadena

11
00:00:59,900 --> 00:01:02,236
a teď zařídila,
aby Rusko vyhodili ze zasedání Rady.

12
00:01:02,260 --> 00:01:06,876
Jsme jediná země, která stojí
Else v cestě k její dohodě.

13
00:01:06,900 --> 00:01:07,856
Elsa by nikdy...

14
00:01:07,880 --> 00:01:10,796
Nikdy by Viktora neobětovala?

15
00:01:10,820 --> 00:01:14,476
Já končím!
Ještě není pozdě!

16
00:01:14,500 --> 00:01:17,900
<i>Pustí nás, jakmile jim předáte
licenci na těžbu ropy!</i>

17
00:01:38,380 --> 00:01:41,700
<i>Musíme se držet dál.</i>

18
00:01:42,260 --> 00:01:46,340
- Jak je to ještě daleko?
- Asi půl hodiny.

19
00:02:04,940 --> 00:02:11,180
- Co je to?
- Ta chata. Někdo je uvnitř.

20
00:02:26,180 --> 00:02:29,420
Opatrně, mohli by zachytit odraz.

21
00:02:37,500 --> 00:02:39,380
Podívám se.

22
00:02:45,740 --> 00:02:49,416
........