1
00:00:32,166 --> 00:00:36,166
www.titulky.com

2
00:00:36,309 --> 00:00:41,009
CZ: David Melicher
( https://www.youtube.com/user/Pravdohoda/videos )

3
00:00:44,810 --> 00:00:47,878
Tati, kdo byl Muhammad Ali?

4
00:00:47,880 --> 00:00:49,615
On byl nejlepší.

5
00:00:52,585 --> 00:00:53,483
Nejlepší?

6
00:00:53,485 --> 00:00:54,451
Ano, pane.

7
00:00:54,453 --> 00:00:55,621
Byl tátův první hrdina.

8
00:00:59,758 --> 00:01:01,294
Já myslel, že byl boxer.

9
00:01:02,795 --> 00:01:04,798
Taky že byl, byl boxer, ale...

10
00:01:05,763 --> 00:01:06,597
... byl taky mnohem víc.

11
00:01:09,200 --> 00:01:11,567
Podívej, stál si za vším, čemu věřil,

12
00:01:11,569 --> 00:01:13,806
i když ho to stálo vše, na čem pracoval.

13
00:01:18,777 --> 00:01:21,178
No, tak to řekni, tati, řekni to!

14
00:01:21,180 --> 00:01:22,546
Dobře, připraven?

15
00:01:22,548 --> 00:01:23,779
Vznášej se jako motýl.

16
00:01:23,781 --> 00:01:25,348
Bodni jako včela.

17
00:01:25,350 --> 00:01:27,087
Bojuj, mladý muži, bojuj!

18
00:01:28,787 --> 00:01:29,785
Mám něco pro tebe.

19
00:01:31,290 --> 00:01:32,592
Někde tady.

20
00:01:33,792 --> 00:01:34,624
Tady to je.

21
00:01:34,626 --> 00:01:35,491
Dobře.

22
00:01:35,493 --> 00:01:36,793
Jen pro mě?

23
00:01:36,795 --> 00:01:37,895
Mhmm.

24
00:01:40,599 --> 00:01:41,832
No teda.

25
00:01:41,834 --> 00:01:43,433
To jsi nakreslil?
........