1
00:00:14,000 --> 00:00:15,000
(CC BY-NC-SA 4.0)

2
00:00:15,500 --> 00:00:17,500
pro www.TiTulky.com
XNDRW

3
00:00:49,270 --> 00:00:50,611
Tak jo.

4
00:00:50,731 --> 00:00:51,764
Věž na...

5
00:00:58,930 --> 00:01:00,230
Věž na C8.

6
00:01:01,948 --> 00:01:03,309
Kůň na C5.

7
00:01:03,429 --> 00:01:04,462
Šach.

8
00:01:05,787 --> 00:01:06,820
Fajn.

9
00:01:07,466 --> 00:01:10,376
Zlepšuješ se, Mo. Působivé.

10
00:02:06,522 --> 00:02:08,720
<i>Nebezpečné přiblížení.</i>

11
00:02:08,840 --> 00:02:10,173
<i>Nebezpečné přiblížení.</i>

12
00:02:11,366 --> 00:02:13,364
<i>Nebezpečné přiblížení.</i>

13
00:02:13,484 --> 00:02:14,817
<i>Nebezpečné přiblížení.</i>

14
00:02:15,967 --> 00:02:16,988
<i>Nebez...</i>

15
00:02:43,044 --> 00:02:44,395
Tady OFG Officer Cole Freeman

16
00:02:44,515 --> 00:02:48,390
neznámému plavidlu, prosím odpovězte.

17
00:02:53,358 --> 00:02:56,400
Opakuji. Tady Cole
Freeman, prosím odpovězte.

18
00:03:52,628 --> 00:03:53,628
To není možné.

19
00:04:00,000 --> 00:04:01,000
ATROPA, VÝZKUMNÉ PLAVIDLO

20
00:04:07,419 --> 00:04:09,120
Posádko Atropy, tady Cole Freeman

21
00:04:09,240 --> 00:04:10,440
zahajuji manuální převzetí

22
00:04:10,560 --> 00:04:12,220
a nalodíme se na vaše plavidlo

23
00:04:12,340 --> 00:04:15,643
dle vládní směrnice SL52485.

24
00:06:11,637 --> 00:06:13,324
Co to sakra?

25
00:06:27,089 --> 00:06:30,300
........