1
00:00:06,000 --> 00:00:07,916
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:14,333 --> 00:00:15,875
- Tumáte.
- Díky.

3
00:00:43,833 --> 00:00:45,916
Mami, to je namalované?

4
00:00:46,000 --> 00:00:47,083
Pojď, zlato.

5
00:00:47,583 --> 00:00:49,625
Mohli bychom jít aspoň na film.

6
00:00:49,708 --> 00:00:52,625
Viděl jsem skvělý,
šel bych na něj znova s tebou.

7
00:00:52,708 --> 00:00:55,250
- Jaký film?
- <i>Samson proti…</i>

8
00:00:55,333 --> 00:00:57,750
To ne, mám radši komedie.

9
00:00:57,833 --> 00:01:01,791
Není v tom žádné násilí,
maximálně pár bitek.

10
00:01:01,875 --> 00:01:04,708
A když se budeš bát,
dáš mi hlavu na rameno.

11
00:01:04,791 --> 00:01:06,583
Nechceš pozvat radši kámošku?

12
00:01:06,666 --> 00:01:09,541
Jí se líbil i <i>Samson proti šejkovi.</i>

13
00:01:09,625 --> 00:01:12,291
No jo, ale já chci jít s tebou.

14
00:01:12,375 --> 00:01:14,500
- Zítra.
- Nemám čas.

15
00:01:14,583 --> 00:01:15,416
Tak pozítří.

16
00:01:16,416 --> 00:01:17,833
- Krysa!
- Kde?

17
00:01:17,916 --> 00:01:20,375
- Bože, to je hnus!
- Pod ručníkem!

18
00:01:20,458 --> 00:01:21,291
- Tady?
- Ano.

19
00:01:21,375 --> 00:01:22,208
Nic tam není.

20
00:01:22,291 --> 00:01:23,250
Já ji viděla!

21
00:01:23,333 --> 00:01:24,500
Ale kde?

22
00:01:24,583 --> 00:01:25,416
Už dřív.

23
00:01:25,500 --> 00:01:26,875
- Tady?
........