1
00:00:06,083 --> 00:00:09,958
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:34,041 --> 00:00:34,875
Jsi v pořádku?

3
00:00:34,958 --> 00:00:37,375
V lednici je pivo. Nezapomeň.

4
00:00:37,458 --> 00:00:39,416
Mimochodem, ahoj. Já jsem Hakan.

5
00:00:39,500 --> 00:00:40,708
Díky.

6
00:00:43,041 --> 00:00:43,958
Pojď dál.

7
00:00:45,291 --> 00:00:47,791
Čekáme na tebe, vole. Máme žízeň.

8
00:00:47,875 --> 00:00:49,916
Jsme připravení, běž. Mám citrony.

9
00:00:50,000 --> 00:00:52,000
- Ahoj. Těší mě.
- Ahoj.

10
00:00:54,208 --> 00:00:55,083
Ahoj.

11
00:00:56,333 --> 00:00:57,250
Ahoj.

12
00:01:00,000 --> 00:01:01,000
Kam má jít?

13
00:01:01,083 --> 00:01:03,375
Kemot dělá nejlepší koktejly.

14
00:01:03,458 --> 00:01:05,041
Je to užvaněný ožrala.

15
00:01:05,791 --> 00:01:06,750
Kemot.

16
00:01:07,791 --> 00:01:11,125
Pokud ti nikdy nepřipravil koktejl,
tak ho neznáš.

17
00:01:11,208 --> 00:01:12,666
- Opravdu?
- Sedni si.

18
00:01:12,750 --> 00:01:14,541
Ne, díky. Děkuju.

19
00:01:15,750 --> 00:01:18,583
- Nepředstavíš nás?
- Samozřejmě.

20
00:01:18,666 --> 00:01:19,500
Burcuová.

21
00:01:19,583 --> 00:01:21,958
Odkud znáš Kemala?

22
00:01:23,000 --> 00:01:24,375
Je to moje přítelkyně.

23
00:01:24,458 --> 00:01:25,958
- Teda!
- Týjo!

24
00:01:26,041 --> 00:01:27,333
To jsme netušili.
........