1
00:00:26,193 --> 00:00:29,905
Pan Corman

2
00:00:30,948 --> 00:00:32,573
<i>Fotografie Big Picture.</i>

3
00:00:32,658 --> 00:00:35,410
<i>Tohle se mi tam líbí ze všeho nejvíc.</i>

4
00:00:36,578 --> 00:00:41,667
<i>Když do observatoře půjdete,
uvidíte tu obří fotografii</i>

5
00:00:41,750 --> 00:00:45,546
<i>na stěně,
která je větší než naše posluchárna.</i>

6
00:00:45,629 --> 00:00:47,840
<i>- Mandy.</i>
- <i>Takže to je celý vesmír?</i>

7
00:00:48,715 --> 00:00:52,261
<i>Skvělá otázka. Ne.
To je na tom to neuvěřitelné.</i>

8
00:00:52,344 --> 00:00:54,805
<i>Je to jenom malinký kousek vesmíru.</i>

9
00:00:54,888 --> 00:00:56,974
<i>Když zvednete prst…</i>

10
00:00:57,057 --> 00:00:58,976
<i>Zvedněte ho. Tak.</i>

11
00:00:59,685 --> 00:01:05,022
<i>Kdybyste šli v noci ven
a zvedli ten prst k obloze,</i>

12
00:01:05,107 --> 00:01:09,570
<i>zakrýval by
asi tak jednu nebo dvě hvězdy, že?</i>

13
00:01:09,653 --> 00:01:13,866
<i>Ale s teleskopem
byste viděli tohle všechno.</i>

14
00:01:13,949 --> 00:01:17,327
<i>Všechny ty hvězdy a galaxie
na téhle fotografii</i>

15
00:01:17,411 --> 00:01:20,706
<i>tvoří část vesmíru,
která se vejde pod jediný prst.</i>

16
00:01:22,165 --> 00:01:24,751
<i>A právě nám vypršel čas.</i>

17
00:01:24,835 --> 00:01:27,045
<i>Promiňte. Ještě jedna věc.</i>

18
00:01:27,129 --> 00:01:29,840
<i>Mám jednu otázku
do průzkumu na konci roku.</i>

19
00:01:29,923 --> 00:01:33,427
<i>Přihlaste se,
pokud se chcete dál věnovat astronomii.</i>

20
00:01:34,595 --> 00:01:37,264
<i>Raz, dva, tři, čtyři. Fajn.</i>

21
00:01:37,347 --> 00:01:39,099
<i>Teď se přihlásí ti, co nechtějí.</i>

22
00:01:40,350 --> 00:01:41,518
<i>Ramone? Proč ne?</i>

23
........